Myšlenka týdne

Přijímej osoby takové, jak se představují.
Despotický člověk, který se ti nelíbí, je nemocen a zřejmě o tom neví.
Tento vzpurný společník je nešťastným sám v sobě.
Onen náročný známý trpí na nervy.
Ti, kteří se jeví pyšnými, jsou pouze nosiči konfliktů, které se snaží zakrýt.
Jiní, kteří se jeví lhostejnými, zakoušejí hrozné obavy.
Země je velikou nemocnicí duší.
Kdo tě vidí jen povrchně, nemůže tě správně analyzovat.
Dej každému volnost ať je takovým, jakým se jeví a ne takovým, jakým by sis přál, aby byl.

Divaldo Franco/Joanna de Ângelis Šťasný život, CXVIII 

Myšlenka týdne

Nedovol, aby urážka namířená proti tobě ti zkazila den.
Jistěže jsou lidé, kteří s tebou nesympatizují, nebo tě nenávidí. Ale to není nic překvapujícího, protože tak je tomu i tebe ve vztahu k jiným.
To je problém, který snadno řeší srdce prostoupená mírem, nikdy nepřikládají hodnotu urážk´m a ani je neberou v úvahu.
Existuje mnoho laskavých a milujícícd osob, jimiž jsi obklopen, proto je nesprávné, aby ses rozčiloval těmi, kteří jsou výjimkou na tvé cestě.
Zapomeň tedy na urážku, hozenou proti tobě a vykroč ve směru lásky, která na tebe čeká.

Divaldo Franco/Joanna de Ângelis Šťasný život, CXXVII 

Myšlenka týdne

Reality

Nesuďte ostatní podle jejich vzhledu. Pravda, stejně jako Království nebezské, se nikdy neukazuje navenek.

Francisco Candido Xavier/Andre Luiz, Christian Agenda, 23

***

REALITIES

Do not judge others by their appearance. The truth, like the Kingdom
of God, is never displayed in outward appearances.

Myšlenka týdne

Zkoumej, kolik času věnuješ každý den duchovnímu životu.
Pracuješ, oblékáš se, bavíš se, jíš, spíš a vyhrazuješ několik minut vtělenému duchu k rychlé modlitbě, krátkému čtení nebo poslechu přednášky. Mnohdy mu ani jednu z těchto možností nenabídneš.
Člověk není jen tělo-mysl. Je především duchovní bytostí, která vede tělo a mysl a vyžaduje duchovní péči proto, aby byla dobře plnit úkoly, které jí náleží.
Tělo potŕebuje péči, aby mohlo žít, tak tomu je i s duší.

Divaldo Franco/Joanna de Ângelis Šťasný život, CIII 

Myšlenka týdne

Požehnej radostně každé příležitosti k vývoji.
Bolest, přijatá s rezignací je mírnější, stejně jako je-li přetrpěna v tichosti, rychleji pomíjí.
Nikdy tě nezastihne utrpení, které si nezasloužíš, tak jako neujdeš na Zemi tomu, co zasloužíš.
Boží zákony jsou stejné pro všechny.
Bolest přichází tam, kde chybí láskam je učitelkou, která pobízí k pokroku.

Divaldo Franco/Joanna de Ângelis Šťasný život, LXXII 

Přednášky na téma Spiritualita a Zdraví – Říjen 2014

Rádi bychom Vás pozvali na říjnové přednášky v Praze, Brně a Bratislavě  pořádané vídeňskou skupinou ve spolupráci se Skupinou Allan Kardec Praha, studijními skupinami spiritismu Allan Kardec měst Brna a Bratislavy a Obcí Unitářů Brno.

PRAHA – 13.10.2014:

Dr. Marlene Nobre – představí brazilskou lékařsko-spiritistickou asociaci – AME

Dr. Décio Iandoli – Prožitek blízké smrti (neboli NDE – Near-Death Experience)

Čas: 18:00 – 20:00 h.

Místo: ČSVTS – Novotného lávka 5 / sál č. 418 – Praha 1

***

BRNO – 14.10. 2014 :

Dr. Marlene Nobre – představí brazilskou lékařsko-spiritistickou asociaci – AME

Dr. Décio Iandoli – Vzpomínky na minulé životy

Čas:18:00 – 20:00 h.

Místo: Hotel Slovan Lidická 23, Brno

***

BRATISLAVA – 22.10.2014:

Dr. Roberto Lúcio – Použití mediumity k orientaci psychiatrických pacientů

Čas: 18.00 – 20:00 h.

Místo: Cultus Ružinov – sála č. 275, Ružinovská 28, Bratislava

***

Pozvánka v pdf na přednášky v Čechách
Pozvánka v pdf na všechny přednášky

Myšlenka 36. týdne

Reality

Nesuďte ostatní podle jejich vzhledu. Pravda, stejně jako Království nebezské, se nikdy neukazuje navenek.

Týden 36: Francisco Candido Xavier/Andre Luiz, Christian Agenda, 23

***

REALITIES

Do not judge others by their appearance. The truth, like the Kingdom
of God, is never displayed in outward appearances.

Myšlenka 35. týdne

Vždy pomáhej

Je vždy jednoduché zpozorovat a identifikovat zlo. Nicméně, co od nás Kristus očekává je objev a kultivování dobroty, aby mohla být glorifikována Božská Láska.

Týden 35: Francisco Candido Xavier/Andre Luiz, Christian Agenda, 12

***

Always help

It is always easy to observe and identify evil. However, what Christ expects from us is the discovery and cultivation of goodness, so that Divine Love may be glorified.

Myšlenka 34. týdne

Výdobytky

Běžný člověk vidí, slyší a žije tak, jak se mu líbí.
Pozoruje a hodnotí události měrou osobních zájmů.
Dělá vše pro svůj stálý požitek, vychutnává jen z největšího získaného podílu.
Jeho nálada ovládaná egoistickými vášněmi je proměnlivá.
Jeho víra vychází z předpokladu, že získá věčný život a úmyslně používá metody, na kterých si založil existenci.
Uvědomělý člověk chápe účel, pro který byl stvořen Bohem, vidí, slyší a žije podle norem Zákonů, které řídí život.
Skýtá prostředky k uskutečnění fenoménů – přirozených projevů svého jednání, shodného s božímy plány.
Je vyrovnaný, protože ví, že se mu přihodí pouze to, co je pro něj nejlepší a z toho čerpá ponaučená, které mu napomáhá v jakékoliv situaci.
Věří a miluje bez obav, protože jeho život je užitečný.
Běžný člověk žije opojený nebo zmatený, toužící nebo zklamaný.
Uvědomělý člověk žije v míru.
Pilát z pozive své moci si umyl ruce nad osudem spravedlivého.
Ježíš na vrcholu své čisté pravdt se podřídil bez jakékoliv výhrady. Vzpřímil se na kříži jako jasný symbol spojení s Bohem a naprostého vítězství nad životem.

Týden 34: Divaldo Franco/Joanna de Ângelis Chvíle rozjímání, 5 

Myšlenka 31. týdne

Buďte připraveni

Mějte se na pozoru před nebojácností, jinak se stane aktem nedbalosti.

Týden 30: Francisco Candido Xavier/Andre Luiz, Christian Agenda, 34

***

Be prepared

Be on guard against your fearlessness, lest it become an act of recklessness.