Kdo byl Allan Kardec?

Allan Kardec, vlastním jménem H. L. Rivail, se narodil v Lyonu v roce 1804. Měl se stát, jako všichni příslušníci jeho rodiny, advokátem nebo úředníkem na magistrátu. To se však nestalo.

Od mládí ho přitahovaly přírodní vědy a filozofie. Svá první studia absolvoval v Lyonu, potom si školní vědomosti doplnil v Yverdunu (Švýcarsko) u známého profesora Pestalozziho. Brzy se stal jeho významným a oddaným spolupracovníkem. Získal titul profesora a diplom doktora medicíny. Později se usadil v Paříži, kde založil podobný ústav jako v Yverdunu. Rány osudu ho donutily houževnatě pracovat; vyučoval, vedl účetnictví a napsal mnoho studií, které poutaly velkou pozornost. V roce 1854 Rivail poprvé slyšel o točící se stolečcích. Na podnět přátel se zúčastnil spiritistických seancí a o tuto problematiku se živě zajímal. Jednoho dne se dostal do kontaktu s duchem, který mu řekl, že ho poznal během jeho předcházejícího života, kdy spolu žili v Galii. Tehdy se jmenoval Allan Kardec. Slíbil mu, že mu bude pomáhat v jeho poslání. Informace, které Rivail posbíral během seancí, shrnul do díla Kniha duchů, kterou podepsal právě jménem Allan Kardec. V roce 1858 založil časopis Revue spirite, který byl nejvýznamnějším zdrojem spiritismu nejen ve Francii. Věnovat se spiritistickým jevům pro něj bylo těžkým úkolem. Přestože ho různě pomlouvali a posmívali se mu, šel odvážně svou cestou dál.

Kontaktoval média na celém světě, posbíral všechny informace získané od duchů během seancí a postupně vydal Knihu médiíEvangelium dle spiritismu,Genesis a Nebe a peklo, které se staly základními knihami spiritismu.

Allan Kardec, postižený nemocí srdce a znavený velkým úsilím, zemřel 31. března 1869 ve věku šedesáti pěti let. Pohrdaje posměšky a výsměchem, obětoval celý svůj život snaze dokázat, že mrtví neumírají, ale žijí dál v duchovním světě.