Périsprit (duchovní tělo)*

perispiritoJe duch nahý nebo je, jak tomu jiní chtějí, zabalen jakousi substancí?

“Duch je zahalen pro tebe v jakousi mlhavou podstatu, která je ale pro nás ještě velmi hrubá; ale přesto umožňující vznést se do vzduchu a přenést se kam chce“.

Jako zárodek ovoce je zahalen zárodkovou blánou (péripermem), tak je také duch zahalen jistým rouchem, které se může podobně nazvat rouchem duše, (périspritem).

Odkud bere duch své polohmotné roucho?

“ Z obecné tekutiny (fluida) každého světa. Z této příčiny to není stejné ve všech světech. Když duch přechází z jednoho světa do druhého, změní roucho, jako vy měníte šatstvo“.

Když tedy duchové, kteří obývají vyšší světy, přicházejí k nám, vezmou na sebe hrubší roucho?

“Je třeba, aby se oděli vaší hmotou, to jsme vám už řekli“.

Vezme polohmotné roucho ducha na sebe určitou podobu a lze ji pozorovat?

“Ano, bere podobu dle libosti ducha, a tak se stává, že se vám zjeví někdy ve snu nebo ve stavu bdícím,  a pak ho můžete spatřit a dokonce se ho i dotknout“.

(Otázky kladené Allanem Kardekem vyšším duchům, kteří pracovali na kodifikaci spiritistického učení. Z Knihy duchů, kap. I)

*Některá další pojemenování pro perisprit užívaná v různých zemích a v různých dobách různými autory:

Kha nebo BaÏ  (Egypt)

Ochéma  (Řecko)

Eidolon (Pythagoras, Řecko)

Linga-sharîra (Indie v Rig-Véda)

Kama-Rupa (Indie, Hindové)

Tělo aerifome (Konfucius, Čína)

Nephesh  (Hebrejci)

Duchovní tělo neboli Nezničitelno (Pavel z Tarsu, křesťanství)

Astrální tělo neboli Evestrum  (Paracelsus, Švýcarsko)

Fluidické tělo (Leibniz, Německo)

Fluidický organismus  (Léon Denis, Francie)

Psychosoma  (André Luiz, Psychografie Chica Xaviera, Brazílie)

Fyziologická duše (Emmanuel, Psychografie Chica Xaviera, Brazílie)

Biologický organizační model (Dr. Hernani G. de Andrade, Brazílie)

Bioplasmatické tělo (sovětští vědci)

Morfogenetické pole (Dr. Rupert Sheldrake, Anglie)

Energetické neboli éterické tělo (někteří současní vědci)