Skuteční hrdinové

Velikost člověka může být měřena dle jeho schopností sloužit svému bližnímu v pokoře a s láskou.
Lidé velkého těla vzbuzují pozornost a vytváří stín, avšak lidé velkých duší, ať už jsou kdekoliv, stanou se neuhasitelným světlem, značí cesty k osvobození.
Skuteční hrdinové zapomenou na sebe sama, žijí ve starosti pomáhat jiným, aniž by se zabývali propagací vlastních činů.
Staň se jedním z nich, v tichosti svých činů a velký ve své nepatrnosti.

Týden 48:
Divaldo Pereira Franco/Joanna de Ângelis, Štastný život, Zpráva CLXVII

Niterní boj

U člověka, který se rozhodne pro šlechetný život, nastává stálý niterní boj.

Na jeho mentálním poli  vypuknou ustavičné střety  jakoby dvou zběsilých armád.

Obvyklí válečníci – egoismus, pýcha, násilí a ctižádost se snaží zvítězit nad novými bojovníky, kterými jsou láska k bližnímu, pokora, mírumilovnost, odříkání.

Člověk se cítí rozpolcen a stísněn.

Na tomto drsném území však září světlo vyšší inspirace, která mu osvítí duši a pobízí ho, aby vytrval u svých  vznešených předsevzetí.

Investuj své ušlechtilé úsilí do životního boje a nevzdávej se.

Každý den odporu představuje jedno vítězství, až do okamžiku naprosté slávy.

Joanna de Angelis, Šťastný život.