Pozvánka: Dr. Andrei Moreira – Deprese z lékařsko-spiritistického pohledu

Vážené dámy a pánové,

rádi bychom Vás pozvali na přednášku vídeňské Společnosti pro spiritistické studie Allan Kardec z cyklu Spiritualita a zdraví na téma:

Deprese z lékařsko-spiritistického pohledu

, kterou přednese
Dr. Andrei Moreira,
brazilský lékař a spiritistický řečník, autor a spoluautor několika knih, prezident Lékařsko-spiritistické společnosti v Minas Gerais.

Všechny přednášky budou tlumočeny z portugalštiny do češtiny a vstupné na ně je dobrovolné.

Doktor Moreira promluví ve městech

PRAHA:
21.04.2016/ 18.00 – 20:00 hod.
ČSTVS – sál č. 418, Novotného lávka 5, Praha 1

BRNO:
22.04.2016/ 18.00 – 20:00 hod.
Hotel Slovan – salónek Dvoranka, Lidická 23, Brno

BRATISLAVA:
24.04.2016/ 15.00 – 17:00 hod.
Dom kultury Ružinov – sála č. 275, Ružinovská 28, Bratislava

Pořadatelé:
Verein für spiritistische Studien Allan Kardec Wien, (FB stránky)
Studijní skupiny spiritismu Allan Kardec měst Brna a Bratislavy
Obec Unitářů Brno

 

pozvanka

Přednášky na téma spiritualita a zdraví – říjen 2015

Vážené dámy a pánové,
rád bych Vás pozval na přednášky z cyklu Spiritualita a Zdraví,
pořádané Verein für spiritistische Studien Allan Kardec Wien ve spolupráci se studijní skupinami spiritismu Allan Kardec měst Brna a Bratislavy, Obcí Unitářů Brno a Skupinou Allan Kardec Praha.

Dr. José Fernando Barbosa de Souza,
Dr. José Roberto Pereira Santos a Dr. Carlos Roberto Souza de Oliveira
navštíví Prahu, Brno a Bratislavu, kde budou mluvit na následující témata:

Praha (28.10.2015)
Dr. José F. Barbosa de Souza – Vznik a činnost brazilské lékařsko-spiritistické asociace AME
Dr. José Roberto Pereira Santos – Mechanismy onemocnění
Dr. Carlos Roberto Souza de Oliveira – Genetický determinismus a reinkarnace
Čas: 17:00 – 20:00h.
Místo: ČSVTS – Novotného lávka 5 / sál č. 418 – Praha 1

Brno (29.10.2015)
Dr. José F. Barbosa de Souza – Vznik a činnost brazilské lékařsko-spiritistické asociace AME
Dr. José Roberto Santos – Zážitek blízké smrti (neboli NDE Near-Death Experience) a nelokální vědomí
Dr. Carlos Roberto Souza de Oliveira – Stavy komatu a jejich duchovní důsledky
Čas:18:00 – 20:00h.
Místo: Hotel Slovan/ sál Dvoranka, Lidická 23, Brno

Bratslava (30.10.2015)
Dr. José F. Barbosa de Souza – Vznik a činnost brazilské lékařsko-spiritistické asociace AME
Dr. José Roberto Santos – Zážitek blízké smrti (neboli NDE Near-Death Experience) a nelokální vědomí
Dr. Carlos Roberto Souza de Oliveira – Stavy komatu a jejich duchovní důsledky
Čas: 18.00 – 20:00h.
Místo: Cultus Ružinov – sál č. 275, Ružinovská 28, Bratislava

Všehny přednášky budou tlumočeny
Vstupné dobrovolné
Prodej spiritistických knih

Dr. José Fernando Barbosa de Souza je dětský lékař, předsedající lékařsko – spiritistické společnosti AME Cariri, Juazeiro do Norte (Associação Médico Espírita do Cariri AME, Juazeiro do Norte, Brasil) a spiritistického domu „ Náš domov“ (Casa Espírita Nosso Lar); Badatel v oblasti dětských obsesí, a také emocionálního deficitu, hyperaktivity, autismu, všeobecných vývojových poruch, dětských psychóz.

Dr. José Roberto Pereira Santos je lékař se specializací v oblastech revmatologie a intenzivní medicíny, koordinátor a lékař na oddělení intenzivní péče v nemocnici Antonio Bezerra de Faria – Vila Velha Espírito Santo, Brazílie. Tajemník brazilské lékařsko-spiritistické asociace AME (Associação Médico-Espírita do Brasil AME) a člen dozorčí rady asociace AME Espírito Santo.

Dr. Carlos Roberto de Souza Oliveira je anestesiolog s tituly v oblastech prácovní lékařství a akupunktura. Je členem brazilské asociace pro anestesiologii. Člen asociace regionálního lékařství Paraiba. Zakladatel a předsedající lékařsko – spiritistické asociace AME Campina Grande, Brazílie, spolupracovník spiritisticko-bratrské asociace v Campina Grande.

Střež své zdraví

Naléhavě střež své zdraví.
Mnohé nemoci mají původ v narušené povaze, zmatených emocích a negativních spirituálních vlivech.
Stísněnost, strach, pesimizmus, zlost, žárlivost a nenávist jsou zodpovědné za zla, nejsou doposud katalogizovány a škodí fyzickému, emocionálnímu a mentálnímu zdraví.
Usiluj o zachování míru, pěstuj dobré myšlenky, které ti přinesou neocenitelné dobro.
Jaké jsou tvé mentální přednosti, taková bude tvá existence.

Týden 45:
Divaldo Pereira Franco/Joanna de Ângelis, Štastný život, Zpráva LXXXVI

Vždycky stojí za to milovat

(Rozhovor s D. P. Francem v časopisu Meduňka 6/2012)

Světoznámé brazilské Médium Divaldo Pereira Franco napsal doposud v mediálním stavu přes 250 knih, z nichž 92 bylo přeloženo do 16 jazyků. Uskutečnil více než 13 tisíc přednášek v 64 zemích všech kontinentů. Je zakladatelem rozsáhlého sociálního projektu v předměstí brazilského Salvádoru da Bahia. Obdržel titul Velvyslanec světového míru v Ženevě a více než 600 dalších vyznamenání v různých zemích světa.

Divaldo provede v Praze dne 8. června 2012 třetí část semináře Spiritualita a zdraví, který se uskuteční na Novotného lávce 5, v 18.00h, kde bude hovořit o zdraví coby výsledku síly chtění a niterní proměny a zodpoví naše otázky.

– Již 22 let přednášíte pravidelně v České republice. Co je důvodem této vaší zvláštní pozornosti k naší zemi?

My spiritisté věříme, že Allan Kardec kodifikátor Spiritismus a význačný pedagog narozený ve francouzském Lyonu, dne 03. října 1804, byl v předešlé reinkarnaci nezapomenutelný Jan Hus upálený v Kostnici dne 06 června 1415. Proto existuje onen silný emoční vztah k České republice, avšak to není jen jediný důvod, ale také proto, že to je země vznešených myslitelů, umělců, vědců a pracovitých lidí. Před druhou světovou válkou existovalo v této zemi velké spiritistické hnutí a že díla Spiritismu byla během dlouhé doby pravidelně publikována v oblasti vědy, filozofie a víry.

A navíc, náš přítel Josef Jackulak, který nám skýtá ubytování a hostí nás ve Vídni je Čech, přiváží mě do své vlasti, kterou má tolik rád.

– V současné době se alternativních terapií pro zdraví přibývá. Jak byste to vysvětlil?

Vývoj vědeckých poznatků o lidské bytosti, hlavně v oblastech psychologie a medicíny, dospěl k závěru, že my všichni jsme kondenzovaná energie a to do jednotky, která se nazývá somatické tělo, a že většina konfliktů a nemocí jsou výsledkem nesouladu mezi myslí a emocí, vyjímaje dědičnost.

Světová zdravotnická organizace příležitostně ustanovila, že neexistují nemoci ale nemocní, to znamená lidé se sklony k nemocem.

Protože my spiritisté věříme v reinkarnaci, víme, že jsme dědici naších dávných návyků a mentálních i morálních výdobytků v minulosti, které se v nové tělesné zkušenosti promění ve zdraví anebo nemoc. Proto také moderní terapie zasáhnou vnitřní bytost, nezůstanou pouze u následků poruch, ale jdou dál až k jejich příčinám.

– Jaké jsou cesty k dosažení úplného mentálního a fyzického zdraví?

Úvodem si připomeňme latinské učení: mens sana in corpore sano (zdravá mysl ve zdravém těle). To nám říká, že emocionální rovnováha ve vztahu k životu je výsledkem psychických dědictví z jiných existencí, a že k dosažení úplného zdraví je nezbytně nutná harmonie mezi myšlením, cítěním a našim jednáním.

Carl Gustav Jung, švýcarský psychiatr a neurolog prokázal, že jsme to, co myslíme a co v sobě kultivujeme, což také hlásá většina psychoterapeutů, psychologů a psychiatrů. Proto návyk zdravého myšlení, respektování sebe sama, meditace, četba povznášející literatury, konání dobra, odpuštění a soucitu formou dobročinnosti a lásky i bez náboženské konotace, jsou výborné cesty k dosažení celistvého zdraví.

– Jak vyvinout sílu vůle v boji proti naším špatnostem?

Důležité je setrvávat na dobrých předsevzetích a i když opakovaně chybujeme, je nezbytné začít znovu tolikrát, kolikrát to je potřebné. Cvičením trpělivosti pří dobývání a výchovy našeho nitra vzniká energie, která nám dodá vůli čelit špatnostem našeho nitra, jež nás ohrožují.

– Jak může praktikování mediálních schopností přispět k všeobecnému dobru?

Mediumická činnost otevře prostor pro důkazy o nesmrtelnosti ducha, což podstatně přispěje k vymanění se z konfliktů, které sužují lidské bytosti. Tím je osvobodí od strachu ze smrti, od utrpení i zatrpklosti. Projev mediumity v nás otevře nové krajiny dobrého stavu, zdraví, radosti ze života a niterného pocitu štěstí, který je tak charakteristický pro média při pomoci svým bližnímu a to i při aplikaci bioenergie, která má léčivé účinky. Osobně neléčím, avšak poskytuji podpůrné terapeutické pohovory k vymanění se z utrpení, která nás narušují.

– Jak probíhá dennodenní soužití s duchovními bytostmi, když je vidíte slyšíte a vnímáte?

Na počátku to je trochu rušivé z důvodu nezvyklosti zážitku. Později se senzitivní člověk naučí události kontrolovat a cítí se v rovnováze.

– Jak se pečuje o zdraví dětí a mladistvých, kteří se vzdělávají ve vašem sociálním projektu  Mansão do Caminho?

Využíváme všech prostředků a možností vědeckého lékařství, obzvláště dbáme na výživu, hygienu, zdravé návyky doplňované mentálním cvičením, meditací, modlitbou, výchovnou četbou a pedagogickými pohovory vedoucími k dosažení šťastného života.

– Jaký odkaz byste měl pro naše čtenáře?

Můj odkaz je naplněn mírem, prosycen láskou a něhou. Člověk trpí, protože nedokáže milovat sebe sama. Když nemiluje sebe sama, nedokáže milovat ani ostatní, což podněcuje nesčetné konflikty, které ho činí nešťastným. Vždycky stojí za to milovat a přitom neočekávat opětování. Láska pak už není produktem libida  anebo teologie, ale psychoterapeutickým procesem, který podporuje vnitřní harmonii člověka, umožňuje mu stav dobrého pocitu a míru s pozitivním dopadem na zdraví.

Proto bychom si neměli dělat starosti, když máme nepřátele, ale buďme ve střehu, abychom se sami nestali něčí nepřátelé, protože každý, kdo v sobě uchovává hněv a přání pomsty, si vytváří mentální odpad, který otráví neurony, a učiní nešťastným toho, kdo se takto nechá ovlivnit.

Na otázky redakce odpovídal  Divaldo Pereira Franco, Salvador, Bahia, Brazílie, 19. března 2012.