Pozvánka na přednášku

Vážené dámy a pánové,

rádi bychom Vás pozvali na sminář pořádaný skupina VAK z Vídně z cyklu
MEDICÍNA, VĚDA A SPIRITUALITA
Nové horizonty v medicíně a ve vědě

Přednášky se budou konat
v Praze: 17.10.2023 / 18:00 – 20:00 (ČSVTS, Novotného lávka 5 / sál č. 418, Praha 1),
v Brně: 18.10.2023/ 18.00 – 20:00 (Radnická 2-10, Freskový sál),
v Bratislavě: 19.10.2023/ 18:00 – 20:00 (Cultus Ružinov /sál č.271, Ružinovská 28).

na přednášce promluví:
psycholog Mag. Gelson L. Roberto na téma Sebepoznání a celistvé zdraví:
Harmonizace podosobností

a lékařka Dr. Ana Catarina Loureiro na téma Deprese: Nepřítel našeho šťastného bytí

Přednášky budou překládány z portugalštiny do češtiny.
Vstupné 200Kč/10 Eur pomáhá s pokrytím nákladů na pořádání přednášek.

Pozvánka na seminář – Medicína, Věda a Spiritualita

Vážené dámy a pánové,

rádi bychom Vás pozvali na přednášky pořádanou skupina VAK z Vídně z cyklu
MEDICÍNA, VĚDA A SPIRITUALITA
Nové horizonty v medicíně a ve vědě

, který si klade za cíl odhalit nové obzory, podporovat dialog na téma života na Zemi, zkoumat důležité otázky týkající se celistvého zdraví a mimosmyslových jevů a zabývat se osudem člověka po smrti.

Přednášky se budou konat
v Praze: 21.10.2019 / 18:00 – 20:00 (ČSVTS, Novotného lávka 5 / sál č. 418, Praha 1),
v Brně: 22.10.2019/ 18.00 – 21:00 (Hotel Slávia / salónek Slavěna, Solniční 17, Brno – střed),
a v Bratislavě: 23.10.2019/ 18:00 – 20:00 (Cultus Ružinov /sál č.271, Ružinovská 28).

na přednášce promluví:
mikrobioložka Marta Antunes na téma Psychické a mimosmyslové schopnosti člověka

a gynekolog Paulo Novaes na téma Psychika plodu

Přednášky budou překládány z portugalštiny do češtiny.
Vstupné 100Kč/5Eur pomáhá s pokrytím nákladů na pořádání přednášek.

Veja as informações em português

Vedeni k lásce

Abychom poznali lásku – tu, která se nachází na výši [je na úrovni] Světla – je nutné abychom následovali Ježíše, chceme-li být k němu vedeni.
Snažme se pochopit světlo Evangelia, abychom odpouštěli,

zapomínajíce prohřešky [urážky],
umpřímně pracujíce,
mluvíce, ale mluvou vychovanou,
zdokonalujíce nás s jemností péče, [s jemnou péčí se zdokonalujeme (pozn. hůře odpovídá slovům, která jsou tam napsána, ale více tomu, co mají říci)]
myslíce, ale také ukázňujíce naše pocity,
uvážlivě respektujíce ostatní;
rozšiřujíce radost, způsobem, který nám Ježíš ukázal,
učíce ty, kteří neznají pravdu,
příkladem ušlechtilého života,
milujíce bez toho abychom začali vyžadovat. [milujíce, bez toho abychom nechali lásku zkalit požadavky]

Všechny impusly, které přijímáme by měly být analyzovány, zdravým rozumem filtrovány, nezapomínajíce [nemajíce pochyby o tom], že Ježíš neschází v našem životě ani Bůh v našich duších.

João Nunes Maia/Lancellin – Páginas Esparsas 4

[pozn. překladatele: Snažil jsem co nejlépe vystihnout myšlenku, která je obsažena v této zprávě. Forma ani slovník, kterou byla napsána se nedá úplně snadno převést do češtiny, a tak jsem cítil nutnost poskytnout alespoň v některých případech alternativní překlad. Nejsem si jistý, že jsem to vyjádřil dostatečně jasně, ale prostřední část vyjaďřuje způsob/posturu, jakým/s jakou bychom měli odpouštět.]

Indução ao amor

Para conhecermos o amor, aquele que se encontra na altura da Luz, faz-se necessário que acompanhemos a Jesus, se quisermos ser induzidos para ele.
Busquemos entender  luz do Evangelho, de modo que perdoemos,

esquecendo as ofensas,
trabalhado com honestidade,
falando, mas com educação do verbo,
aprimorando-nos na sutileza da caridade,
pensando, mas também disciplinando os sentimentos,
respeitando, com critério, os outros;
aumentando a alegria, na forma que Jesus nos mostrou,
catequizando os desconhecem a verdade,
pelo exemplo de vida nobre
amando sem admitir que entrem as costumeiras exigências.

Todas as induções que recebemos devem ser analisadas, de forma que o bom senso filtre todos os assuntos, no afã de que não falte Jesus na nossa vida, nem Deus em nossas almas.

Všichni se obáváme

Nacházíme se na tom stupni pokroku, který nám spravedlivě náleží; měli bychom pochopit, že Bůh je dobro, a že nábízí vše všem ve stejné míře, avšak, každý přijme jen to, co si zaslouží. Stvoření získá pouze to, co dokáže díky svému vývoji pochopit.
Nechtěj získat to, co si nezasloužíš. Tvé snahy by neměli přesáhnout to, co dokážeš snést. Rovnováha je potřebná pro vnitřní klid všech bytostí.
Život je harmonie a je to právě ona, kterou bychom měli hledat, způsoby, na které již dosáhneme. Jestli se chces naučit řešením přinášejícím klid svědomí, hledej Ježíše, protože On je cesta, pravda a život.
Jestli zapomenete na lásku, jestli dobrodiní neprovází tvé kroky, jestliže odpuštění zmizí z vašich gest, nebudete moci přijímat blahoslavenství. Nesmíte si zacpat uši a zavřít uši, volání Boží nepřichází z venčí, ale ze vnitř každé duše.
Přejeme mír všem bytostem.

João Nunes Maia/Miramez – Páginas Esparsas 5

Todos ocupamos um nível na escala a que pertencemos por justiça; devemos compreender que Deus é bondade e que tudo oferta a todos do mesmo modo, no entanto, cada um somente recebe o que merece. A criatura somente recebe o que pode conceber por evolução.
Não queiras receber o que não mereces. O teu esforço não deve ultrapassar o que suportas. O equilíbrio é necessário para a paz das criaturas.
A vida é harmonia e é ela que devemos buscar, pelos processos que já alcançamos. Se queres aprender soluções no que tange à paz de consciência, busca Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Se esqueceres o amor, se a caridade deixar os teus passos, se o perdão desaparecer dos teus gestos, as bem-aventuranças deixarão de ocorrer em tua vida. Não deves fechar os ouvidos e cerrar os olhos, porque o chamado de Deus parte não de fora, mas de dentro de cada alma.
Desejamos a paz para todos os seres.

(Překlad PB)

SEMINÁŘ – MEDICÍNA VĚDA A SPIRITUALITA Nové horizonty v medicíně a ve vědě

SEMINÁŘ – MEDICÍNA VĚDA A SPIRITUALITA

Nové horizonty v medicíně a ve vědě

  • HUMANIZACE PORODU A REINKARNAČNÍ PROCES, Gynekolog Dr. Med. Paulo Novaes
  • DŮKAZY NESMRTELNOTI, Gastroenterolog Prof. Dr. Med. Marcelo Cury

PRAHA: ČSVTS, Novotného lávka 5 / sál č. 418, Praha 1
22.10.2018 / 18:00 – 20:00hod.
BRNO: Hotel Slávia / salónek Slavěna, Solniční 17, Brno – střed
23.10.2018/ 18.00 – 20:00hod.

PŘEDNÁŠKY BUDOU TLUMOČENY/ PRODEJ KNIH
Vstupné: Kč 100 na úhradu nákladů spojených s organizací přednášek

Pořadatelé: Verein für spiritistische Studien Allan Kardec Wien / www.spiritismus.at;
Skupina Allan Kardec Praha / www. kardec.cz; Studijní skupina spiritismu Allan Kardec Brno
AME Brazil; AME International; Obec Unitářů Brno / www.unitaria.cz/brno

 

Seminář – MEDICÍNA, VĚDA A SPIRITUALITA

Seminář – MEDICÍNA, VĚDA A SPIRITUALITA je další akce, která se koná díky podpoře Mezinárodni lékařsko-spiritistické asociace AME International a Brazilské lékařsko-spiritistické asociace AME Brasil.

Anestesiolog – Dr. Carlos R. de Souza Oliveira  a kardioložka – Dr. Antonia Marilene da Silva jsou renomovaní lékaři, výzkumní pracovníci, kteří představí aktuální výsledky bádání v medicíně, které vedly ke změně paradigmatu a poukázaly na nutnost změny celostního pohledu na člověka. Chtějí vytvořit most mezi vědou, filozofií a člověkem coby nesmrtelnou bytostí. Propagují univerzální, etický a morální ideál pro svět, kde láska, vzájemná úcta a tolerance jsou v popředí.

Těšíme se na Vaši účast!

seminar

PŘEDNÁŠKY 2017 – Dr. Andrei Moreira

VLIV NAŠICH MYŠLENEK NA ZDRAVÍ A NA NEMOC

24.04.2017/ 19.00 – 21:00 hod.

Cultus Ružinov – sála č. 275, Ružinovská 28, Bratislava

ZÁKON PŘÍČINY A NÁSLEDKU A JEHO VLIV NA ZDRAVÍ A NA NEMOC

26.04.2017/ 18.00 – 20:00 hod.

Hotel Slávia – salónek Slavěna, Solniční 17, Brno – střed

LÉČBA A SEBELÉČBA Z LÉKAŘSKO-SPIRITISTICKÉHO POHLEDU

27.04.2017/ 18.00 – 20:00 hod.

ČSTVS – sál č. 418, Novotného lávka 5, Praha 1

VŠECHNY PŘEDNÁŠKY BUDOU TLUMOČENY – VSTUPNÉ € 3 / Kč 80

Dr. Andrei Moreira je lékař a spiritista. Vystudoval lékařskou fakultu Federální univerzity v Minas Gerais, se specializací na homeopatii. Od roku 2007 je prezidentem lékařsko-spiritistické společnosti Minas Gerais, kde se asi 100 stálých zaměstnanců podílí na denních aktivitách. Tato společnost se snaží o integraci zdraví a spirituality s teoretickými a praktický- mi činnostmi různých druhů klinické a duchovní péče určené pro obyvatelstvo. Je aktivní jako médium psychografie a psychofonie na spiritistických setkáních disobsese společnosti AME Minas Gerais, která se konají ve Spiritistické nemocnici André Luiz. Je ředitelem a vydavatel nakladatelství Ameeditora, které se specializuje na šíření Spiritismu. Jako řečník pořádá konference a semináře v Brazílii a v zahraničí se snahou o šíření spiritismu. Autor knih: “Léčba a sebeléčba – dle lékařsko-spiritistické vize”, “Homosexualita z pohledu nesmrtelného ducha”, “Svět papírových panenek”, “Tajuplná zahrada”, “Sebeláska a jiné síly duše” napsaných za inspirace duchem Dias da Cruz. Je spoluautorem knihy: “Zdravý člověk – nová vize”.

POŘADATELÉ: Verein für spiritistische Studien Allan Kardec Wien, www.spiritismus.at Studijní skupiny Allan Kardec města Prahy, Brna a Bratislavy, www. kardec.cz Obec Unitářů Brno / www.unitaria.cz/brno

Pozvánka A. Moreira_czPozvánka A. Moreira_pt