Umění dialogu

Naslouchej vždy jasně, když jsi k tomu vyzván.
Partnera v hovoru nechej vždy dokončit jeho myšlenky, neunáhluj se předčasnými závěry, zajisté nesprávnými.
Ne všichni se umí vyjádřit rychle a jasně.
Naslouchej vždy laskavě, promiň nevhodná slova a výrazy a snaž se pochopit, co chce řečník vyjádřit.
Obviňuje-li tě někdo, hledej příčiny zla a vykořeň ho. Dialog má vždy probíhat bez hořkosti, ale má zachovat pozitivní výsledek.
Když ti někdo něco vysvětluje nebo poučuje, nauč se lekci.
Pokud společník někoho obviňuje, snaž se zmenšit intenzitu jeho obvinění příznivými slovy pro obviněného.

Týden 52:
Divaldo Pereira Franco/Joanna de Ângelis, Štastný život, Zpráva CXXI

Naslouchej vždy jasně

Naslouchej vždy jasně, když jsi k tomu vyzván.

Partnera v hovoru nechej vždy dokončit jeho myšlenky, neunáhluj se předčasnými závěry, zajisté nesprávnými.

Ne všichni se umí vyjádřit rychle a jasně.

Naslouchej tedy laskavě, promiň nevhodná slova a výrazy a snaž se pochopit, co chce řečník vyjádřit.

Obviňuje-li tě někdo, hledej příčiny zla a vykořeň ho. Dialog má vždy probíhat bez hořkosti, ale má zanechat pozitivní výsledek.

Když ti někdo něco vysvětluje nebo tě poučuje, nauč se lekci.

Pokud společník někoho obviňuje, snaž se zmenšit intenzitu jeho obvinění příznivými slovy pro obviněného.

Joanna de Angelis, Šťastný život.