Je slunce zářící ve tvém nitru

Je slunce zářící ve tvém nitru. Je to přítomnost Krista ve tvém srdci.

Nezastiňuj jeho jas mračnem špatné nálady, vzpoury a nespokojenosti.

Světlo, které přichází z venku ozařuje, ale vrhá stín, když narazí na překážku.

Tvé vnitřní slunce nikdy nezpůsobí temno, protože vyzařuje hojně napovrch z tvého nitra.

Použiješ-li hnací sílu lásky, tvé světlo bude stále silněji zářit do všech směrů.

Dovol tedy, nechť září tvé světlo do všech stran.

Joanna de Angelis, Šťastný Život

Za všech okolností bud’ sám sebou

Za všech okolností buď sám sebou.
Nepředstírej být lepším než jsi, ba ani se nepodceňuj abys nevypadal hůř než jsi ve skutečnosti.
Toužíš-li po lepší pozisi, snaž se jí dosáhnout.
Objevíš-li svou nedokolanost, usiluj o jeji nápravu.
Klame každý, kdo ukazuje ctnosti, které nemá, stejně jako ten, kdo je ukrývá nebo popírá.
Hodnověrnost je forma k dosažení důstojnosti.
Vzestup je pomalý pro všechny.
Kdo dnes vítězí, ten již dávno započal boj.
Kdo zápasí nyní, dosáhne vítězství později.
Nenech se odradit tím, že jsi duchem ve zkouškách.
Dnešní přátelé měli již příležitost projít cestu, kterou sledují nyní tvé kroky

Joanna de Angelis, Šťastný život.