Divaldo Franco

Neobyčejny člověk

Divaldo Pereira Franco se narodil 5. 5. 1927 ve městě Feira de Santana, Bahia, Brazílie. Už 64 let se věnuje výchově dětí z nejchudší sociální vrstvy na okraji Salvadoru de Bahia. Je uznáván za jednoho z největších  současných médií a lektorů v oblasti spiritismu.

Zúčastnil se více než 13000 konferencí ve více než 2000 městech Brazílie a v 65 zemích všech kontinentů. Vždy přitahoval široké publikum svými angažovanými projevy reagujícími na nejrůznější oblasti lidských a duchovních problémů. Pětkrát hovořil  v OSN ve Washingtonu a ve Vídni, a také na 22 univerzitách v Severní Americe a v Evropě.

Divaldo obdržel více než 600 ocenění od kulturních, sociálních, náboženských, politických a vládních institucí v mnoha zemích. Mimo jiné se stal nositelem titulu “Velvyslanec světového míru” (Švýcarsko, 2005) a ”Velvyslanec dobra ve světě” (Anglie, 2008).

Vydal 257 knih v celkovém nákladu 8 miliónů výtisků. 104 titulů bylo přeloženo do 17 jazyků (němčiny, albánštiny, katalánštiny, španělštiny, esperanta, francouzštiny, holandštiny, maďarštiny, angličtiny, italštiny, norštiny, polštiny, češtiny, turečtiny, ruštiny, švédštiny a Braillova písma). Jeho práce zahrnují širokou škálu témat: filosofických, historických, psychologických, psychiatrických a také témata pro děti. Výtěžek z prodeje jeho děl a autorských práv patří  “Mansão do Caminho”.

“Mansão do Caminho” je dobročinná společnost založená v roce 1952 v Salvadoru de Bahia Divaldem Francem a Nilsonem Pereirou de Souza. Tato společnost je dnes pozoruhodný vzdělávací komplex 52 budov o rozloze 83000m2 v jednom z nejchudších předměstí Salvadoru. Každý den cca 3000 dětí a mladých lidí z chudých rodin navštěvuje toto zařízení. Vedle mateřských, základních a středních škol zahrnuje i zdravotnické středisko, porodnici a laboratoř pro  klinická vyšetření.  Společnost “Mansão do Caminho” organizuje i různé společenské a vzdělávací aktivity např. práci s počítačem, výrobu keramiky aj.

Dosud více než 35000 dětí využilo možnost navštěvovat třídy a dílny “Mansão do Caminho”. Fond, který zajišťuje chod instituce, je financovaný hlavně z prodeje knih a CD zaznamenaných v průběhu konferencí, seminářů a rozhovorů s Divaldem.

Více informací o Divaldu Francovi a jeho činnosti naleznete na:

http://www.mansaodocaminho.com.br/

Vždycky stojí za to milovat

(Rozhovor s D. P. Francem v časopisu Meduňka 6/2012)

Světoznámé brazilské Médium Divaldo Pereira Franco napsal doposud v mediálním stavu přes 250 knih, z nichž 92 bylo přeloženo do 16 jazyků. Uskutečnil více než 13 tisíc přednášek v 64 zemích všech kontinentů. Je zakladatelem rozsáhlého sociálního projektu v předměstí brazilského Salvádoru da Bahia. Obdržel titul Velvyslanec světového míru v Ženevě a více než 600 dalších vyznamenání v různých zemích světa.

Divaldo provede v Praze dne 8. června 2012 třetí část semináře Spiritualita a zdraví, který se uskuteční na Novotného lávce 5, v 18.00h, kde bude hovořit o zdraví coby výsledku síly chtění a niterní proměny a zodpoví naše otázky.

– Již 22 let přednášíte pravidelně v České republice. Co je důvodem této vaší zvláštní pozornosti k naší zemi?

My spiritisté věříme, že Allan Kardec kodifikátor Spiritismus a význačný pedagog narozený ve francouzském Lyonu, dne 03. října 1804, byl v předešlé reinkarnaci nezapomenutelný Jan Hus upálený v Kostnici dne 06 června 1415. Proto existuje onen silný emoční vztah k České republice, avšak to není jen jediný důvod, ale také proto, že to je země vznešených myslitelů, umělců, vědců a pracovitých lidí. Před druhou světovou válkou existovalo v této zemi velké spiritistické hnutí a že díla Spiritismu byla během dlouhé doby pravidelně publikována v oblasti vědy, filozofie a víry.

A navíc, náš přítel Josef Jackulak, který nám skýtá ubytování a hostí nás ve Vídni je Čech, přiváží mě do své vlasti, kterou má tolik rád.

– V současné době se alternativních terapií pro zdraví přibývá. Jak byste to vysvětlil?

Vývoj vědeckých poznatků o lidské bytosti, hlavně v oblastech psychologie a medicíny, dospěl k závěru, že my všichni jsme kondenzovaná energie a to do jednotky, která se nazývá somatické tělo, a že většina konfliktů a nemocí jsou výsledkem nesouladu mezi myslí a emocí, vyjímaje dědičnost.

Světová zdravotnická organizace příležitostně ustanovila, že neexistují nemoci ale nemocní, to znamená lidé se sklony k nemocem.

Protože my spiritisté věříme v reinkarnaci, víme, že jsme dědici naších dávných návyků a mentálních i morálních výdobytků v minulosti, které se v nové tělesné zkušenosti promění ve zdraví anebo nemoc. Proto také moderní terapie zasáhnou vnitřní bytost, nezůstanou pouze u následků poruch, ale jdou dál až k jejich příčinám.

– Jaké jsou cesty k dosažení úplného mentálního a fyzického zdraví?

Úvodem si připomeňme latinské učení: mens sana in corpore sano (zdravá mysl ve zdravém těle). To nám říká, že emocionální rovnováha ve vztahu k životu je výsledkem psychických dědictví z jiných existencí, a že k dosažení úplného zdraví je nezbytně nutná harmonie mezi myšlením, cítěním a našim jednáním.

Carl Gustav Jung, švýcarský psychiatr a neurolog prokázal, že jsme to, co myslíme a co v sobě kultivujeme, což také hlásá většina psychoterapeutů, psychologů a psychiatrů. Proto návyk zdravého myšlení, respektování sebe sama, meditace, četba povznášející literatury, konání dobra, odpuštění a soucitu formou dobročinnosti a lásky i bez náboženské konotace, jsou výborné cesty k dosažení celistvého zdraví.

– Jak vyvinout sílu vůle v boji proti naším špatnostem?

Důležité je setrvávat na dobrých předsevzetích a i když opakovaně chybujeme, je nezbytné začít znovu tolikrát, kolikrát to je potřebné. Cvičením trpělivosti pří dobývání a výchovy našeho nitra vzniká energie, která nám dodá vůli čelit špatnostem našeho nitra, jež nás ohrožují.

– Jak může praktikování mediálních schopností přispět k všeobecnému dobru?

Mediumická činnost otevře prostor pro důkazy o nesmrtelnosti ducha, což podstatně přispěje k vymanění se z konfliktů, které sužují lidské bytosti. Tím je osvobodí od strachu ze smrti, od utrpení i zatrpklosti. Projev mediumity v nás otevře nové krajiny dobrého stavu, zdraví, radosti ze života a niterného pocitu štěstí, který je tak charakteristický pro média při pomoci svým bližnímu a to i při aplikaci bioenergie, která má léčivé účinky. Osobně neléčím, avšak poskytuji podpůrné terapeutické pohovory k vymanění se z utrpení, která nás narušují.

– Jak probíhá dennodenní soužití s duchovními bytostmi, když je vidíte slyšíte a vnímáte?

Na počátku to je trochu rušivé z důvodu nezvyklosti zážitku. Později se senzitivní člověk naučí události kontrolovat a cítí se v rovnováze.

– Jak se pečuje o zdraví dětí a mladistvých, kteří se vzdělávají ve vašem sociálním projektu  Mansão do Caminho?

Využíváme všech prostředků a možností vědeckého lékařství, obzvláště dbáme na výživu, hygienu, zdravé návyky doplňované mentálním cvičením, meditací, modlitbou, výchovnou četbou a pedagogickými pohovory vedoucími k dosažení šťastného života.

– Jaký odkaz byste měl pro naše čtenáře?

Můj odkaz je naplněn mírem, prosycen láskou a něhou. Člověk trpí, protože nedokáže milovat sebe sama. Když nemiluje sebe sama, nedokáže milovat ani ostatní, což podněcuje nesčetné konflikty, které ho činí nešťastným. Vždycky stojí za to milovat a přitom neočekávat opětování. Láska pak už není produktem libida  anebo teologie, ale psychoterapeutickým procesem, který podporuje vnitřní harmonii člověka, umožňuje mu stav dobrého pocitu a míru s pozitivním dopadem na zdraví.

Proto bychom si neměli dělat starosti, když máme nepřátele, ale buďme ve střehu, abychom se sami nestali něčí nepřátelé, protože každý, kdo v sobě uchovává hněv a přání pomsty, si vytváří mentální odpad, který otráví neurony, a učiní nešťastným toho, kdo se takto nechá ovlivnit.

Na otázky redakce odpovídal  Divaldo Pereira Franco, Salvador, Bahia, Brazílie, 19. března 2012.