Skuteční hrdinové

Velikost člověka může být měřena dle jeho schopností sloužit svému bližnímu v pokoře a s láskou.
Lidé velkého těla vzbuzují pozornost a vytváří stín, avšak lidé velkých duší, ať už jsou kdekoliv, stanou se neuhasitelným světlem, značí cesty k osvobození.
Skuteční hrdinové zapomenou na sebe sama, žijí ve starosti pomáhat jiným, aniž by se zabývali propagací vlastních činů.
Staň se jedním z nich, v tichosti svých činů a velký ve své nepatrnosti.

Týden 48:
Divaldo Pereira Franco/Joanna de Ângelis, Štastný život, Zpráva CLXVII

Je slunce zářící ve tvém nitru

Je slunce zářící ve tvém nitru. Je to přítomnost Krista ve tvém srdci.

Nezastiňuj jeho jas mračnem špatné nálady, vzpoury a nespokojenosti.

Světlo, které přichází z venku ozařuje, ale vrhá stín, když narazí na překážku.

Tvé vnitřní slunce nikdy nezpůsobí temno, protože vyzařuje hojně napovrch z tvého nitra.

Použiješ-li hnací sílu lásky, tvé světlo bude stále silněji zářit do všech směrů.

Dovol tedy, nechť září tvé světlo do všech stran.

Joanna de Angelis, Šťastný Život