Reality

Nesuďte ostatní podle jejich vzhledu. Pravda, stejně jako Království nebezské, se nikdy neukazuje navenek.

Francisco Candido Xavier/Andre Luiz, Christian Agenda, 23

***

REALITIES

Do not judge others by their appearance. The truth, like the Kingdom
of God, is never displayed in outward appearances.

Comments are closed