Nepodléhej negativním vlivům

Když se rozhodneš pro vyšší cíle a vystřídáš se bláznovství nevyrovnanosti, navštíví tě osoby se snahou přesvědčit tě, že se mýlíš.
Trvej na svém zdravém předsevzetí a neposlouchej je.
Když upadneš, bude jen málo rukou, které se budou snažit tě pozvednout.
Je vždy dosti těch, kteří ještě hlouběji srazí padlého do příkopu zoufalství.
Bohužel je málo těch, kteří ochotni nezištně pomáhat, zatímco se množí počet lidí, kteří si libují, když mohou jiným uškodit.
Jdi kupředu s dobrem a Dobro ti učiní velké dobro.

Týden 40:
Divaldo Pereira Franco/Joanna de Ângelis, Štastný život, Zpráva CLIV

Zkušenosti ze života

Tvá zkušenost je hodnota, kterou získáš časem, žitím lekcí života ve tvém procesu vývoje.
Prošlá cesta je cesta poznaná.
Tváří v tvář této zkušenosti poznáš, že je velká vzdálenost mezi teorií a praxí.
Více uvažuj, dříve než budeš jednat, aby tvá rozhodnutí byla klidná a povzbudivá.
Jednáš-li popudem, můžeš padnout do nebezpečných omylů.
Jsou události, které se přihodí ve správný čas, ale je moudrý člověk ten, který určí hodinu k realizaci vyšších cílů.

Týden 39:
Divaldo Pereira Franco/Joanna de Ângelis, Štastný život, Zpráva LXII

Snaž se o své vnitřní zdokonalení

“Pouze vlci padnou do pasti pro vlky” – učí nás Ježíšovo Evangelium.  Proto nikdy nikoho nezraň trnem ponížení či zneuctění, když jsi napadán nebo pomlouván.

Jsi tím, co žiješ ve svém nitru a ne tím, z čeho tě obviňují.

Nestaneš se lepším jen proto, že tě chválí nebo horším, že tě jiní obviňují.

Žij důstojně, mlčenlivě, zůstaň sám sebou a snaž se o své vnitřní zdokonalení.

Joanna de Angelis, Šťastný život.

Důvěřuj

Místo, kde se nalézáš, to, co vlastníš a znalosti, které jsi získal – to vše jsou základní hodnoty, kterými disponuješ ve prospěch svého duchovního růstu.

Boží moudrost umístí učně na místě co nejbohatším na zkušenosti, nezbytné pro jeho růst.

Pokud se nalézáš v dobrých podmínkách, můžeš číst ty nejkrásnější texty o moudrosti v otevřené knize života.

Nezvládneš-li situaci, ve které se nacházíš, jen stěží dosáhneš dalšího stupně duchovního růstu.

Neutíkej před lekcemi, které ti zadá evoluce, tyto představují těžkosti, omezení a bolest.

Kamkoliv se přesuneš, tvůj osud tě bude následovat, je to ten, který jsi si naprogramoval svými dřívějšími reinkarnacemi.

Čeho nedosáhneš nyní, později když tě opustí entuziasmus nového, již nedokážeš.

Bůh tě miluje na kterémkoliv místě a ví co je pro tebe to nejlepší.

Ani přijetí toho, co nazýváš neštěstím, ani jásot nad tím co nazýváš vítězstvím, by na tebe nemělo mít vliv.

Život má svou přirozenou dynamičnost, rytmus, který bys měl aplikovat do svých tužeb, událostí a plánů.

Proto jednej vždy formou, která ti poskytne nejvyšší možný mír a pozitivní zážitky.

“Kámen, který se valí se nepokryje mechem,” praví jedno lidové přísloví. Stejným způsobem tě vnitřní nevyrovnanost žene k neustálým změnám a nedovolí ti zaměřit se na cokoliv a o to méně na hlubokou seberealizaci.

Dopřej si čas sadby, vzklíčení, růstu, květu a plodu.

Bezdůvodně nespěchej.

Práce vštěpování ušlechtilých návyků je vnitřní záležitostí.

Znalosti se získávají pozvolna.

Naplnění láskou je pomalé.

Všechny alternativní nabídky světa jsou pomíjivé.

Kristovy nabídky jsou věčné.

Pomalým krokem můžeš spojit to, co zanecháš smrtí těla.

Vytrváš-li v dobývání harmonie, docílíš tak stavu, který ti nikdo nemůže odejmout.

Joanna de Ângelis/Divaldo Franco,  z knihy „Chvíle rozjímání“

Svobodná vůle a pokrok

Když se současně vyvinula svobodná vůle a individuální myšlení u všech těchto duchů, Bůh řekl:”Můžeš dosáhnout nejvyššího štěstí, avšak po získání nezbytných znalostí, po splnění úkolů, které ti dám. Tudíž jdi a pracuj tak, abys vytvářel pokrok – to je tvůj úkol a cíl. Musíš se stát dokonalým, sleduje zákony, které jsem ti hluboko vtiskl do tvého svědomí.“ Jako výsledek své svobodné vůle někteří šli cestou dobra, cestou pokory, tj. cestou kratší, jiní šli cestou zla, pýchy, tedy cestou delší.

Bůh nestvořil zlo. On vytvořil zákony, které musí být dobré, pro­tože On je nejvyšší dobro. Ti, kteří tyto zákony dodržují, se mo­hou stát dokonale šťastnými. Ale duchové, majíce svobodnou vůli, ne vždy dodržovali doporučené zásady a pak zlo vzniklo jako důsledek toho neuposlechnutí. My můžeme pak říct, že dobro je všechno, co je v souladu s Božími zákony, a zlo všechno, co je proti těmto zákonům.