Svobodná vůle a pokrok

Když se současně vyvinula svobodná vůle a individuální myšlení u všech těchto duchů, Bůh řekl:”Můžeš dosáhnout nejvyššího štěstí, avšak po získání nezbytných znalostí, po splnění úkolů, které ti dám. Tudíž jdi a pracuj tak, abys vytvářel pokrok – to je tvůj úkol a cíl. Musíš se stát dokonalým, sleduje zákony, které jsem ti hluboko vtiskl do tvého svědomí.“ Jako výsledek své svobodné vůle někteří šli cestou dobra, cestou pokory, tj. cestou kratší, jiní šli cestou zla, pýchy, tedy cestou delší.

Bůh nestvořil zlo. On vytvořil zákony, které musí být dobré, pro­tože On je nejvyšší dobro. Ti, kteří tyto zákony dodržují, se mo­hou stát dokonale šťastnými. Ale duchové, majíce svobodnou vůli, ne vždy dodržovali doporučené zásady a pak zlo vzniklo jako důsledek toho neuposlechnutí. My můžeme pak říct, že dobro je všechno, co je v souladu s Božími zákony, a zlo všechno, co je proti těmto zákonům.