About Pavel

| Add my circles on Google+ :

Pozvánka na přednášku

Vážené dámy a pánové,

rádi bychom Vás pozvali na sminář pořádaný skupina VAK z Vídně z cyklu
MEDICÍNA, VĚDA A SPIRITUALITA
Nové horizonty v medicíně a ve vědě

Přednášky se budou konat
v Praze: 17.10.2023 / 18:00 – 20:00 (ČSVTS, Novotného lávka 5 / sál č. 418, Praha 1),
v Brně: 18.10.2023/ 18.00 – 20:00 (Radnická 2-10, Freskový sál),
v Bratislavě: 19.10.2023/ 18:00 – 20:00 (Cultus Ružinov /sál č.271, Ružinovská 28).

na přednášce promluví:
psycholog Mag. Gelson L. Roberto na téma Sebepoznání a celistvé zdraví:
Harmonizace podosobností

a lékařka Dr. Ana Catarina Loureiro na téma Deprese: Nepřítel našeho šťastného bytí

Přednášky budou překládány z portugalštiny do češtiny.
Vstupné 200Kč/10 Eur pomáhá s pokrytím nákladů na pořádání přednášek.

Pozvánka na seminář – Medicína, Věda a Spiritualita

Vážené dámy a pánové,

rádi bychom Vás pozvali na přednášky pořádanou skupina VAK z Vídně z cyklu
MEDICÍNA, VĚDA A SPIRITUALITA
Nové horizonty v medicíně a ve vědě

, který si klade za cíl odhalit nové obzory, podporovat dialog na téma života na Zemi, zkoumat důležité otázky týkající se celistvého zdraví a mimosmyslových jevů a zabývat se osudem člověka po smrti.

Přednášky se budou konat
v Praze: 21.10.2019 / 18:00 – 20:00 (ČSVTS, Novotného lávka 5 / sál č. 418, Praha 1),
v Brně: 22.10.2019/ 18.00 – 21:00 (Hotel Slávia / salónek Slavěna, Solniční 17, Brno – střed),
a v Bratislavě: 23.10.2019/ 18:00 – 20:00 (Cultus Ružinov /sál č.271, Ružinovská 28).

na přednášce promluví:
mikrobioložka Marta Antunes na téma Psychické a mimosmyslové schopnosti člověka

a gynekolog Paulo Novaes na téma Psychika plodu

Přednášky budou překládány z portugalštiny do češtiny.
Vstupné 100Kč/5Eur pomáhá s pokrytím nákladů na pořádání přednášek.

Veja as informações em português

Přednáška Divalda Franca v Bratislavě 2019

Skupina VAK z Vídně bude 21.5. 2019 pořádat v Bratislavě přednášku
Divalda Franca
na téma
ŽIVOT – VÝZVY A ŘEŠENÍ

Přednáška se bude konat v komunitním centru Cultus Ružinov v sále 271, Ružinovská 28 v Bratislavě. Bude tlumočena z portugalštiny do češtiny a výnos ze vstupného je využit na úhradu nákladů spojených s organizací přednášky.

Vedeni k lásce

Abychom poznali lásku – tu, která se nachází na výši [je na úrovni] Světla – je nutné abychom následovali Ježíše, chceme-li být k němu vedeni.
Snažme se pochopit světlo Evangelia, abychom odpouštěli,

zapomínajíce prohřešky [urážky],
umpřímně pracujíce,
mluvíce, ale mluvou vychovanou,
zdokonalujíce nás s jemností péče, [s jemnou péčí se zdokonalujeme (pozn. hůře odpovídá slovům, která jsou tam napsána, ale více tomu, co mají říci)]
myslíce, ale také ukázňujíce naše pocity,
uvážlivě respektujíce ostatní;
rozšiřujíce radost, způsobem, který nám Ježíš ukázal,
učíce ty, kteří neznají pravdu,
příkladem ušlechtilého života,
milujíce bez toho abychom začali vyžadovat. [milujíce, bez toho abychom nechali lásku zkalit požadavky]

Všechny impusly, které přijímáme by měly být analyzovány, zdravým rozumem filtrovány, nezapomínajíce [nemajíce pochyby o tom], že Ježíš neschází v našem životě ani Bůh v našich duších.

João Nunes Maia/Lancellin – Páginas Esparsas 4

[pozn. překladatele: Snažil jsem co nejlépe vystihnout myšlenku, která je obsažena v této zprávě. Forma ani slovník, kterou byla napsána se nedá úplně snadno převést do češtiny, a tak jsem cítil nutnost poskytnout alespoň v některých případech alternativní překlad. Nejsem si jistý, že jsem to vyjádřil dostatečně jasně, ale prostřední část vyjaďřuje způsob/posturu, jakým/s jakou bychom měli odpouštět.]

Indução ao amor

Para conhecermos o amor, aquele que se encontra na altura da Luz, faz-se necessário que acompanhemos a Jesus, se quisermos ser induzidos para ele.
Busquemos entender  luz do Evangelho, de modo que perdoemos,

esquecendo as ofensas,
trabalhado com honestidade,
falando, mas com educação do verbo,
aprimorando-nos na sutileza da caridade,
pensando, mas também disciplinando os sentimentos,
respeitando, com critério, os outros;
aumentando a alegria, na forma que Jesus nos mostrou,
catequizando os desconhecem a verdade,
pelo exemplo de vida nobre
amando sem admitir que entrem as costumeiras exigências.

Todas as induções que recebemos devem ser analisadas, de forma que o bom senso filtre todos os assuntos, no afã de que não falte Jesus na nossa vida, nem Deus em nossas almas.

Všichni se obáváme

Nacházíme se na tom stupni pokroku, který nám spravedlivě náleží; měli bychom pochopit, že Bůh je dobro, a že nábízí vše všem ve stejné míře, avšak, každý přijme jen to, co si zaslouží. Stvoření získá pouze to, co dokáže díky svému vývoji pochopit.
Nechtěj získat to, co si nezasloužíš. Tvé snahy by neměli přesáhnout to, co dokážeš snést. Rovnováha je potřebná pro vnitřní klid všech bytostí.
Život je harmonie a je to právě ona, kterou bychom měli hledat, způsoby, na které již dosáhneme. Jestli se chces naučit řešením přinášejícím klid svědomí, hledej Ježíše, protože On je cesta, pravda a život.
Jestli zapomenete na lásku, jestli dobrodiní neprovází tvé kroky, jestliže odpuštění zmizí z vašich gest, nebudete moci přijímat blahoslavenství. Nesmíte si zacpat uši a zavřít uši, volání Boží nepřichází z venčí, ale ze vnitř každé duše.
Přejeme mír všem bytostem.

João Nunes Maia/Miramez – Páginas Esparsas 5

Todos ocupamos um nível na escala a que pertencemos por justiça; devemos compreender que Deus é bondade e que tudo oferta a todos do mesmo modo, no entanto, cada um somente recebe o que merece. A criatura somente recebe o que pode conceber por evolução.
Não queiras receber o que não mereces. O teu esforço não deve ultrapassar o que suportas. O equilíbrio é necessário para a paz das criaturas.
A vida é harmonia e é ela que devemos buscar, pelos processos que já alcançamos. Se queres aprender soluções no que tange à paz de consciência, busca Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Se esqueceres o amor, se a caridade deixar os teus passos, se o perdão desaparecer dos teus gestos, as bem-aventuranças deixarão de ocorrer em tua vida. Não deves fechar os ouvidos e cerrar os olhos, porque o chamado de Deus parte não de fora, mas de dentro de cada alma.
Desejamos a paz para todos os seres.

(Překlad PB)

Pozvánka na seminář

Vážené dámy a pánové,

rádi bychom Vás pozvali na přednášku vídeňské Společnosti pro spiritistické studie Allan Kardec na téma

SPIRITUALITA A ZDRAVÍ
EVOLUCE LIDSKÉ BYTOSTI A JEJÍ OSVÍCENÍ
Jaké jsou faktory transformace lidské bytosti? Co nás pobízí a pomáhá v rozvoji?

Vnitřní osvícení je silnou výzvou a pozvánkou ke změně chování, myšlení, duchovního stavu, a je zaměřené na intelektuální a morální zlepšení lidské bytosti.

 Přednáší: DI. Rejane Planer a Josef Jackulak

Datum:11.03.2016

Čas: 18:00 – 20:00h

Místo: ČSVTS – Novotného lávka 5 / sál č. 418  – Praha 1

Vstupné: Dobrovolný příspěvek / Seminář bude tlumočen / Prodej knih

Pořadatel: Společnost pro spiritistické studie Allan Kardec, Spengergasse 10/3, A-1050 Vídeň, vakardec@msn.comwww.spiritismus.at

VAK Praha Pozvanka_CZ

Přednášky na téma spiritualita a zdraví – říjen 2015

Vážené dámy a pánové,
rád bych Vás pozval na přednášky z cyklu Spiritualita a Zdraví,
pořádané Verein für spiritistische Studien Allan Kardec Wien ve spolupráci se studijní skupinami spiritismu Allan Kardec měst Brna a Bratislavy, Obcí Unitářů Brno a Skupinou Allan Kardec Praha.

Dr. José Fernando Barbosa de Souza,
Dr. José Roberto Pereira Santos a Dr. Carlos Roberto Souza de Oliveira
navštíví Prahu, Brno a Bratislavu, kde budou mluvit na následující témata:

Praha (28.10.2015)
Dr. José F. Barbosa de Souza – Vznik a činnost brazilské lékařsko-spiritistické asociace AME
Dr. José Roberto Pereira Santos – Mechanismy onemocnění
Dr. Carlos Roberto Souza de Oliveira – Genetický determinismus a reinkarnace
Čas: 17:00 – 20:00h.
Místo: ČSVTS – Novotného lávka 5 / sál č. 418 – Praha 1

Brno (29.10.2015)
Dr. José F. Barbosa de Souza – Vznik a činnost brazilské lékařsko-spiritistické asociace AME
Dr. José Roberto Santos – Zážitek blízké smrti (neboli NDE Near-Death Experience) a nelokální vědomí
Dr. Carlos Roberto Souza de Oliveira – Stavy komatu a jejich duchovní důsledky
Čas:18:00 – 20:00h.
Místo: Hotel Slovan/ sál Dvoranka, Lidická 23, Brno

Bratslava (30.10.2015)
Dr. José F. Barbosa de Souza – Vznik a činnost brazilské lékařsko-spiritistické asociace AME
Dr. José Roberto Santos – Zážitek blízké smrti (neboli NDE Near-Death Experience) a nelokální vědomí
Dr. Carlos Roberto Souza de Oliveira – Stavy komatu a jejich duchovní důsledky
Čas: 18.00 – 20:00h.
Místo: Cultus Ružinov – sál č. 275, Ružinovská 28, Bratislava

Všehny přednášky budou tlumočeny
Vstupné dobrovolné
Prodej spiritistických knih

Dr. José Fernando Barbosa de Souza je dětský lékař, předsedající lékařsko – spiritistické společnosti AME Cariri, Juazeiro do Norte (Associação Médico Espírita do Cariri AME, Juazeiro do Norte, Brasil) a spiritistického domu „ Náš domov“ (Casa Espírita Nosso Lar); Badatel v oblasti dětských obsesí, a také emocionálního deficitu, hyperaktivity, autismu, všeobecných vývojových poruch, dětských psychóz.

Dr. José Roberto Pereira Santos je lékař se specializací v oblastech revmatologie a intenzivní medicíny, koordinátor a lékař na oddělení intenzivní péče v nemocnici Antonio Bezerra de Faria – Vila Velha Espírito Santo, Brazílie. Tajemník brazilské lékařsko-spiritistické asociace AME (Associação Médico-Espírita do Brasil AME) a člen dozorčí rady asociace AME Espírito Santo.

Dr. Carlos Roberto de Souza Oliveira je anestesiolog s tituly v oblastech prácovní lékařství a akupunktura. Je členem brazilské asociace pro anestesiologii. Člen asociace regionálního lékařství Paraiba. Zakladatel a předsedající lékařsko – spiritistické asociace AME Campina Grande, Brazílie, spolupracovník spiritisticko-bratrské asociace v Campina Grande.

Přednáška – DI. Rejane de Santa Helena

Vážené dámy a pánové,

Rád bych Vás pozval na přednášku brazilské spiritistky DI. Rejane de Santa Helena, která přijede do Prahy a Brna mluvit na téma
Osvobození od konfliktů
z cyklu
Spiritualita a zdraví.

Přednáška v Praze se bude konat 27.5.2015 od 18:00 do 20:00. v sále 418 budovy ČSVTS na adrese Novotného lávka 5, Praha 1.
Brněnská 28.5.2015, 18:00-20:00 v sálu Dvoranka hotelu Slovan na adrese Lidická 23.

Odkaz na PDF pozvanku.

Vstupné je dobrovolné. – Obě přednášky budou simultanně překládány.

Pořadatelé:  Verein für spiritistische Studien Allan Kardec; Skupina Allan Kardec Praha; Studijní skupiny spiritismu Allan Kardec měst Brna a Bratislavy; Obec Unitářů Brno

Myšlenka týdne

Buď člověkem otevřným vůči novým názorům a idejím.
Hovoř o nich a srovnávej je s tím, co již znáš a co si myslíš, tak nejlépe získáš nové poznatky o tom, co ještě neznáš.
Ušlechtilé ideje obnovují city, nadchnou, posilní cítění a stimulují.
Nikdo není tak moudrý, aby se ještě něčemu nemohl přiučir, ani tak vyvinutý, aby mohl odmítnout podněty ke svému vnitřnímu vzrůstu.
Uč se stále a přijímej nové poznatky.

Divaldo Franco/Joanna de Ângelis Šťasný život, LXVI