Spiritistické knihy

Zde uvádíme seznam všech knih, která naše skupina vlastní. Až na velmi řídké výjimky pouze v jednom exempláři.

Allan Kardec,

Kniha duchů

 

Základní práce o spiritismu. Tvoři ji víc než tisíc otázek kladených Duchům, kteří nás učí o životě na onom světě, stejně jako o současném životě a o mnoha filozofických tématech.

Pozn. k poslednímu českému vydání (na obr.): Bohužel toto vydání má velmi špatný překlad. Z mého pohledu bylo vydáno pouze z toho důvodu, aby se vydělali peníze na velkém zájmu o ezoteriku (ne o spiritismus). A tak se v tomto vydání neštítí přehazovat kapitoly, vynechávat části odpovědí na otázky, špatným překladem měnit jejich význam, nahradit téměř pokaždé slovo spiritismus slovem ezoterika (jednoznačně to není to samé) a dokonce i doplnit odstavec, který původně v knize vůbec nebyl. Doporučuji tedy každému, který má upřímný zájem o studium spiritismu, aby si přečetl buď některé zahraničních vydání nebo předválečné české vydání této knihy. Pavel Beran


Allan Kardec,

Kniha medií

Popisuje základní principy, jimiž se řídí světy posmrtného života, totožnosti duchů a různé typy medií.


Allan Kardec,

Evangelium dle spiritismu

Obsahuje vysvětlení morálních maxim Krista a jeho soulad se spiritismem v různých životních situacích.

Allan Kardec,

Nebe a peklo

Je zaměřena na existenciální otázky postmrtného života. Poskytuje čtenářům mnoho srozumitelných příkladů přemyšlení o onom světě.

Allan Kardec,

Genesis

Určuje, nakolik věda napomohla vysvětlení  celé řady nepochopených jevů tím, že demonstrovala existenci duchovního světa a jeho vztahu k našemu hmotnému světu.

Allan Kardec,

Co je to spiritismus?

 

Filozofický dialog jako úvod do moderního spiritismu, formy manifestací duchovních bytostí neviditelného světa.

Allan Kardec,

Křesťansky spiritismus

Základní principy, aforismy ze spiritistického učení a 3 dialogy mezi Allanem Kardecem , kritikem, skeptikem a představitelem křesťanské církve.

Pozn k této knize: Dostane-li se Vám tato kniha do rukou, bohužel musím zhodnotit, že v ní naleznete mnoho chyb v překladu, které bohužel mnohdy úplně mění význam zdělení, které má být předáno.

  Léon Denis (Lev Denis),

Po smrti

Vysvětlení doktríny Duchů: vědecké a rozumové řešení problémů života a smrti, přírody a lidského osudu a dalších životů.

Léon Denis (Lev Denis),

V neviditelnu

Spiritualismus a medialita; smlouva experimentálního spiritusmu, skutečnosti, zákony…

Léon Denis,

Neviditelný svět a válka

Alexander Aksakov,

Animismus a spiritismus

Kritické prozkoumání medijních jevů a jejich vysvětlování hypotézami „nervové síly“, „halucinací“ a „bezvědomí“.

Cesare Lombroso,

Co bude po smrti?

Camille Flammarion,

Neznámo a záhady duše lidské

Camille Flammarion,

O mnohosti světů obydlených

  Camille Flammarion,

Záhada smrti SV.I. Před smrti

Camille Flammarion,

Záhada smrti SV.II. Při smrti

Camille Flammarion,

Záhada smrti SV.III. Po smrti

Camille Flammarion,

Bůh a přírodě

Camille Flammarion,

Konec světa

Camille Flammarion,

Na nebi a na zemi

Camille Flammarion,

Neznamé a přírodní síly

Camille Flammarion,

Uranie

Camille Flammarion,

Výlety do nebe

  Karel Sezemsky,

Ve škole duchovni

Čisté učení spiritistické. Sbírka medijních sdělení a poučení od duchů všech kategorií a druhů. Obsahuje učení duchů o modlitbě, o životě po smrti a o  medijní kresbě.

Williams Crookes,

Spiritualismus a věda

Jan Rösner,

Spiritismus ve Slezsku

 

Přispěvek k objasnění historie spiritismu ve Slezsku (spolky, osobnosti atd)

Antonín Herman,

Spiritismus ve světle pravdy a zkušenosti;

Ročenka českolovenskích spiritistů

 

Obsahuje članky uveřejňované v časopisu „Duch pravdy“mezi lety 1931-1938.

Przemyslaw Grzybowski,

Velká kniha spiritismu

 

Malá historie mediálních jevů  ve světě. Živí mezi mrtvými (společné kořeny,  kategorie duchů, terminologický slovníček atd.)

  Jaromír Kozák,

Velká kniha Spiritismus

 

Ilustrovaná kniha je kompletní sbírkou témat vztahujících se k teorii a praxi spiritismu v Československu. Obsahuje četné informace o spiritistických společnostech před 2. svět. válkou, o fenomenologii a o spiritistických uměleckých výtvorech (v maliřství, v literaturě a hudbě).

Carol Bowman(ová),

Minulé životy našich dětí

 

Jak mohou vzpomínky  na minulé životy ovlinit dítě. Praktická příručka pro vzpomínámí dětí na minulé životy. Naslouchejte dětem.

Harriet Beecher-Stowe,

V chaloupe strýce Toma

Zilda Gama / Victor Hugo (Duch)

Ve stínu a ve světle

 

Posmrtný román Viktora Huga, který představuje duchovní nauku v jejích nejvlastnějších základech. Učí člověka velikým zákonům přírody, jinak lásky.

Divaldo Pereira Franco / Joanna de Ângelis (Duch),

Št’astný život

 

Dvě stě malých velmi známých námětů určených lidem hledajícím duchovní cestu

Divaldo Pereira Franco / Joanna de Ângelis (Duch),

Chvíle Rozjímání

 

Kniha poskytuje jednoduché a vhodné náměty, lehce aplikovatelné v rozmanitých životních situacích s okamžitými pozitivními výsledky.

Divaldo Pereira Franco / Amélie Rodrigues (Duch),

Rozsévač

Divaldo Pereira Franco / Selma Lagerlöf (Duch),

Příběh o zázraku lásky

Poslední východ slunce

Příručka je výsledkem snahy o historicko-spirituální obnovu světa. Obsahuje dvě knihy:

Edgard Armond,

Vyhoštění z planety Capella

 

Dílo se snaží prostým a populárním způsobem o spirituální syntézu vývoje planetárního člověka.

Mauro Fonseca,

Poslední východ

 

Antologie zápisů, existujících v Bibli a v jiných knihách, zabývajících se příchodem Ježíše Krista na Zemi.

Edgard Armond,

Mediumita spiritismus: její formy, vyvoj a využití

 Naše knihy v angličtině
 Chico Xavier/Andre Luiz:
Nosso Lair
První kniha ze série Život v duchovním světě. Andre Luiz popisuje svůj osud po fyzické smrti. Od jeho utrpení v Umbrau, přes jeho záchranu, příchod do kolonie Nosso Lair až po jeho přijetí jako jejího člena skrze práci pro druhé.
 Chico Xavier/Andre Luiz:
Messegers
Andre Luiz opouští svoji první práci, aby se přidal k poslům, kteří zprostředkovávají komunikaci mezi duchovním a fyzickým světem. Popisuje jeho cestu zpět na zem skrze nižší regiony, stejně jako jejich práci na našem světe. Zdůrazňuje se také důležitost morální přípravy médií pro jejich úkol.
 Chico Xavier/Andre Luiz:
Missionaries of Light
Andre Luiz odhaluje taje reinkarnace na příkladě misijních duchů, kteří mají na starost proces znovuzrození
 Chico Xavier/Andre Luiz:
Workers of the life eternal
5 lidí, kteří věnovali celý svůj život konání dobra jsou na kraji svého života. Díky svým skutkům mají právo na pomoc duchovního záchranného týmu. Andre Luiz popisuje své zkušenosti jako člen tohoto týmu. V této knize jsou potvrzeny principy Spiritistické nauky odledně existence v světě duchů.
 Chico Xavier/Andre Luiz:
In the greater world
V této knize se Andre Luiz zaměřuje na aspekty života ve světě duchů a komunikaci mezi vtělenými a nevtělenými, především během spánku. Také se díky ní dozvíme více o potratech a rozličných, především mentálních, chorobách.
 Chico Xavier/Andre Luiz:
Between Heaven and Earth
Kniha odhaluje vztahy mezi duchovním a fyzickým světem a také jakým způsobem se splácí dluhy a pokračuje v duchovním vývoji na příkladě osudů několika charakterů v jejich posledních reinkarnacích
 Chico Xavier/Andre Luiz:
In the realms of mediumship
Andre Luiz analyzuje rozličné aspekty mediumických komunikací.
 Chico Xavier/Andre Luiz:
Action and Reaction
Kniha popisující nižší regiony spirituálního světa a utrpení způsobené tíhou vlastního svědomí
 Chico Xavier/Andre Luiz:
And life goes on
Příběh reálné postavy popisující její příběh po fyzické smrti.
 Chico Xavier/Andre Luiz:
Green Light
Krátké poučné zprávy od Andre Luize
 Chico Xavier/Emmanuel:
Paul and Stephen
Historický romám o životě Štěpána a Pavla popisující těžký život prvních šiřitelů křesťanství
 Chico Xavier/Emmanuel:
Our Daily Bread
Emmanuelovi komentáře k pasážím z nového zíkona
 Chico Xavier/High Spirits:
Enlightening Messages
Několik zpráv od kolektivu vysokých duchů
 Hernani Guimarães Andrade:
Science and Spirit
Ověřování autentičnosti případu duchovní komunikace, “strašidelného domu” a reinkarnace
 Richard Simonetti:
Suicide – All you need to know (causes and consequences)