Pozvánka na přednášku

Vážené dámy a pánové,

rádi bychom Vás pozvali na sminář pořádaný skupina VAK z Vídně z cyklu
MEDICÍNA, VĚDA A SPIRITUALITA
Nové horizonty v medicíně a ve vědě

Přednášky se budou konat
v Praze: 17.10.2023 / 18:00 – 20:00 (ČSVTS, Novotného lávka 5 / sál č. 418, Praha 1),
v Brně: 18.10.2023/ 18.00 – 20:00 (Radnická 2-10, Freskový sál),
v Bratislavě: 19.10.2023/ 18:00 – 20:00 (Cultus Ružinov /sál č.271, Ružinovská 28).

na přednášce promluví:
psycholog Mag. Gelson L. Roberto na téma Sebepoznání a celistvé zdraví:
Harmonizace podosobností

a lékařka Dr. Ana Catarina Loureiro na téma Deprese: Nepřítel našeho šťastného bytí

Přednášky budou překládány z portugalštiny do češtiny.
Vstupné 200Kč/10 Eur pomáhá s pokrytím nákladů na pořádání přednášek.

Pozvánka na seminář – Medicína, Věda a Spiritualita

Vážené dámy a pánové,

rádi bychom Vás pozvali na přednášky pořádanou skupina VAK z Vídně z cyklu
MEDICÍNA, VĚDA A SPIRITUALITA
Nové horizonty v medicíně a ve vědě

, který si klade za cíl odhalit nové obzory, podporovat dialog na téma života na Zemi, zkoumat důležité otázky týkající se celistvého zdraví a mimosmyslových jevů a zabývat se osudem člověka po smrti.

Přednášky se budou konat
v Praze: 21.10.2019 / 18:00 – 20:00 (ČSVTS, Novotného lávka 5 / sál č. 418, Praha 1),
v Brně: 22.10.2019/ 18.00 – 21:00 (Hotel Slávia / salónek Slavěna, Solniční 17, Brno – střed),
a v Bratislavě: 23.10.2019/ 18:00 – 20:00 (Cultus Ružinov /sál č.271, Ružinovská 28).

na přednášce promluví:
mikrobioložka Marta Antunes na téma Psychické a mimosmyslové schopnosti člověka

a gynekolog Paulo Novaes na téma Psychika plodu

Přednášky budou překládány z portugalštiny do češtiny.
Vstupné 100Kč/5Eur pomáhá s pokrytím nákladů na pořádání přednášek.

Veja as informações em português

Přednáška Divalda Franca v Bratislavě 2019

Skupina VAK z Vídně bude 21.5. 2019 pořádat v Bratislavě přednášku
Divalda Franca
na téma
ŽIVOT – VÝZVY A ŘEŠENÍ

Přednáška se bude konat v komunitním centru Cultus Ružinov v sále 271, Ružinovská 28 v Bratislavě. Bude tlumočena z portugalštiny do češtiny a výnos ze vstupného je využit na úhradu nákladů spojených s organizací přednášky.

SEMINÁŘ – MEDICÍNA VĚDA A SPIRITUALITA Nové horizonty v medicíně a ve vědě

SEMINÁŘ – MEDICÍNA VĚDA A SPIRITUALITA

Nové horizonty v medicíně a ve vědě

  • HUMANIZACE PORODU A REINKARNAČNÍ PROCES, Gynekolog Dr. Med. Paulo Novaes
  • DŮKAZY NESMRTELNOTI, Gastroenterolog Prof. Dr. Med. Marcelo Cury

PRAHA: ČSVTS, Novotného lávka 5 / sál č. 418, Praha 1
22.10.2018 / 18:00 – 20:00hod.
BRNO: Hotel Slávia / salónek Slavěna, Solniční 17, Brno – střed
23.10.2018/ 18.00 – 20:00hod.

PŘEDNÁŠKY BUDOU TLUMOČENY/ PRODEJ KNIH
Vstupné: Kč 100 na úhradu nákladů spojených s organizací přednášek

Pořadatelé: Verein für spiritistische Studien Allan Kardec Wien / www.spiritismus.at;
Skupina Allan Kardec Praha / www. kardec.cz; Studijní skupina spiritismu Allan Kardec Brno
AME Brazil; AME International; Obec Unitářů Brno / www.unitaria.cz/brno

 

Seminář – MEDICÍNA, VĚDA A SPIRITUALITA

Seminář – MEDICÍNA, VĚDA A SPIRITUALITA je další akce, která se koná díky podpoře Mezinárodni lékařsko-spiritistické asociace AME International a Brazilské lékařsko-spiritistické asociace AME Brasil.

Anestesiolog – Dr. Carlos R. de Souza Oliveira  a kardioložka – Dr. Antonia Marilene da Silva jsou renomovaní lékaři, výzkumní pracovníci, kteří představí aktuální výsledky bádání v medicíně, které vedly ke změně paradigmatu a poukázaly na nutnost změny celostního pohledu na člověka. Chtějí vytvořit most mezi vědou, filozofií a člověkem coby nesmrtelnou bytostí. Propagují univerzální, etický a morální ideál pro svět, kde láska, vzájemná úcta a tolerance jsou v popředí.

Těšíme se na Vaši účast!

seminar

PŘEDNÁŠKY 2017 – Dr. Andrei Moreira

VLIV NAŠICH MYŠLENEK NA ZDRAVÍ A NA NEMOC

24.04.2017/ 19.00 – 21:00 hod.

Cultus Ružinov – sála č. 275, Ružinovská 28, Bratislava

ZÁKON PŘÍČINY A NÁSLEDKU A JEHO VLIV NA ZDRAVÍ A NA NEMOC

26.04.2017/ 18.00 – 20:00 hod.

Hotel Slávia – salónek Slavěna, Solniční 17, Brno – střed

LÉČBA A SEBELÉČBA Z LÉKAŘSKO-SPIRITISTICKÉHO POHLEDU

27.04.2017/ 18.00 – 20:00 hod.

ČSTVS – sál č. 418, Novotného lávka 5, Praha 1

VŠECHNY PŘEDNÁŠKY BUDOU TLUMOČENY – VSTUPNÉ € 3 / Kč 80

Dr. Andrei Moreira je lékař a spiritista. Vystudoval lékařskou fakultu Federální univerzity v Minas Gerais, se specializací na homeopatii. Od roku 2007 je prezidentem lékařsko-spiritistické společnosti Minas Gerais, kde se asi 100 stálých zaměstnanců podílí na denních aktivitách. Tato společnost se snaží o integraci zdraví a spirituality s teoretickými a praktický- mi činnostmi různých druhů klinické a duchovní péče určené pro obyvatelstvo. Je aktivní jako médium psychografie a psychofonie na spiritistických setkáních disobsese společnosti AME Minas Gerais, která se konají ve Spiritistické nemocnici André Luiz. Je ředitelem a vydavatel nakladatelství Ameeditora, které se specializuje na šíření Spiritismu. Jako řečník pořádá konference a semináře v Brazílii a v zahraničí se snahou o šíření spiritismu. Autor knih: “Léčba a sebeléčba – dle lékařsko-spiritistické vize”, “Homosexualita z pohledu nesmrtelného ducha”, “Svět papírových panenek”, “Tajuplná zahrada”, “Sebeláska a jiné síly duše” napsaných za inspirace duchem Dias da Cruz. Je spoluautorem knihy: “Zdravý člověk – nová vize”.

POŘADATELÉ: Verein für spiritistische Studien Allan Kardec Wien, www.spiritismus.at Studijní skupiny Allan Kardec města Prahy, Brna a Bratislavy, www. kardec.cz Obec Unitářů Brno / www.unitaria.cz/brno

Pozvánka A. Moreira_czPozvánka A. Moreira_pt

SEMINÁŘ – MEDICÍNA, VĚDA A SPIRITUALITA

Změna paradigmatu prostřednictvím celostního pohledu na člověka


  • CARLOS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA – KONEC GENETICKÉHO DETERMINISMU
  • JOSÉ FERNANDO BARBOSA DE SOUZA – VROZENÉ NEMOCI VE SVĚTLE SPIRITUALITY

  • PRAHA 24.10.2016 / 18:00 21:00h. – ČSVTS / sál č. 418, Novotného lávka 5, Praha 1
  • BRNO – 25.10.2016 / :18:00 21:00h. – Hotel Slovan / sál Dvoranka,  Lidická 23, Brno
  • BRATISLAVA – 26.10.2016 / 18:00 21:00h. – Cultus Ružinov / sál č. 275, Ružinovská 28, Bratislava

VŠECHNY PŘEDNÁŠKY BUDOU TLUMOČENY. PRODEJ KNIH. VSTUPNÉ: Kč 100 / € 5 na úhradu nákladů spojených s organizací přednášek


Pořadatelé:

  • Verein für spiritistische Studien Allan Kardec Wien /  www.spiritismus.at
  • Skupina Allan Kardec Praha / www. kardec.cz , Studijní skupiny spiritismu Allan Kardec měst Brna a Bratislavy
  • Obec Unitářů Brno / www.unitaria.cz/brno

Snaha o dosažení zdraví, o pochopení fyzikálních fenoménů, původu života a co následuje po smrti, to jsou otázky, které si kladou myslitelé, básnicí, vědci, badatelé a filosofové už po staletí. Smysl semináře Medicína, věda a spiritualita je dát odpovědi na tyto důležité otázky, a sice zveřejněním nejnovějších výzkumů a studií přírodní vědy.

Přednášející Dr. Carlos Roberto de Souza Oliveira a Dr. José Fernando Barbosa de Souza jsou svým bádáním a svou prací mezinárodně uznávaní lékaři, vědci a řečníci, do Prahy přijíždí již po druhé.

praha_brno_bratislava

Pozvánka: Dr. Andrei Moreira – Deprese z lékařsko-spiritistického pohledu

Vážené dámy a pánové,

rádi bychom Vás pozvali na přednášku vídeňské Společnosti pro spiritistické studie Allan Kardec z cyklu Spiritualita a zdraví na téma:

Deprese z lékařsko-spiritistického pohledu

, kterou přednese
Dr. Andrei Moreira,
brazilský lékař a spiritistický řečník, autor a spoluautor několika knih, prezident Lékařsko-spiritistické společnosti v Minas Gerais.

Všechny přednášky budou tlumočeny z portugalštiny do češtiny a vstupné na ně je dobrovolné.

Doktor Moreira promluví ve městech

PRAHA:
21.04.2016/ 18.00 – 20:00 hod.
ČSTVS – sál č. 418, Novotného lávka 5, Praha 1

BRNO:
22.04.2016/ 18.00 – 20:00 hod.
Hotel Slovan – salónek Dvoranka, Lidická 23, Brno

BRATISLAVA:
24.04.2016/ 15.00 – 17:00 hod.
Dom kultury Ružinov – sála č. 275, Ružinovská 28, Bratislava

Pořadatelé:
Verein für spiritistische Studien Allan Kardec Wien, (FB stránky)
Studijní skupiny spiritismu Allan Kardec měst Brna a Bratislavy
Obec Unitářů Brno

 

pozvanka