Opora v přátelství

Buď přítelem toho, kdo hledá tvou oporu a přítomnost.
Bytosti potřebují k životu jak chléb, tak i přátele.
Jsou lidé, kteří se i v davu cítí osamělí a potřebují doprovod a přátelství.
Nikdy nedovol, aby od tebe někdo odešel bez toho, aby si odnášel něco dobrého z minut s tebou prožitých.
Vlastníš mnohé, co můžeš nabídnout.Objevit tyto hodnoty budiž tvým prvním krokem a dát je k dispozici bližnímu krokem dalším.
Nikdo není zbaven duchovních hodnot, aby nedisponoval něčím, co by nemohl nabídnout.

Týden 43:
Divaldo Pereira Franco/Joanna de Ângelis, Štastný život, Zpráva CVII

Nová šance

Dej novou příležitost tvému protivníku, umožni mu přiblížit se.
Buď otevřený.
Je dost možné, že změnil své mínění, uvědomil si chybu a čeká na další příležitost.
My všichni jsme omylní a přejeme si získat možnost k nápravě chyb.
Když se v hořkosti uzavřeš a nedáš mu příležitost, pak tvůj postoj bude možná kritičtější než jeho.
Nedovol, aby rozmar sebelásky zraněné pýchy zmařil tuto jedinečnou příležitost stát se vítězem sebe sama.

Týden 41:
Divaldo Pereira Franco/Joanna de Ângelis, Štastný život, Zpráva CX

Laskavým chováním k lepší společnosti

Můžeš vykonat více dobra ve prospěch lidstva, když se k tomu rozhodneš.

Podej ruku někomu, kdo klesl, řekni zdvořilé slovo jinému, usměj se na osamělého člověka, dej mu znamení bratrství, daruj květinu příteli, rozvesel truchlícího, laskavě obejmi nešťastného.

To jsou mince lásky, které mají větší cenu než bankovní poklady, jsou-li rozdány ve správný okamžik a s laskavostí.

Nikdo neodmítá přítele, ani neopovrhne pomocným gestem.

Měj tu čest a staň se stavitelem lepšího světa a šťastnější společnosti.

Joanna de Angelis, Šťastný život.

Přátelství

Buď přítelem toho, kdo hledá tvou oporu a přítomnost.

Bytosti potřebují k životu jak chléb tak i přátele.

Jsou lidé, kteří se i v davu cítí osamělí a potřebují doprovod a přátelství.

Nikdy nedovol, aby od tebe odešel někdo bez toho, aby si odnášel něco dobrého z minut s tebou prožitých.

Vlastníš mnohé, co můžeš nabídnout. Objevit tyto hodnoty budiž tvým prvým krokem a dát je k dispozici bližnímu krokem dalším.

Nikdo není zbaven duchovních hodnot, aby nedisponoval něčím, co by nemohl nabídnout.

Joanna de Angelis, Šťastný život.

Staň se přítelem všech lidí

Staň se přítelem všech lidí.

Přátelství je poklad ducha, který musí být rozdělen mezi ostatní bytosti.

Září jako slunce a obšťastňuje všechny, kteří ho získávají.

Je velký nedostatek přátel na zemi a to vyvolává konflikty a nedůvěru, nevyrovnanost a nejistotu.

Když v životě schází přátelství, člověk sám v sobě vytváří nebezpečí.

Buď zdvořilým přítelem, i když ti to přináší nepochopení a nesnáze.

Joanna de Angelis, Šťastný život.