Snaž se o své vnitřní zdokonalení

“Pouze vlci padnou do pasti pro vlky” – učí nás Ježíšovo Evangelium.  Proto nikdy nikoho nezraň trnem ponížení či zneuctění, když jsi napadán nebo pomlouván.

Jsi tím, co žiješ ve svém nitru a ne tím, z čeho tě obviňují.

Nestaneš se lepším jen proto, že tě chválí nebo horším, že tě jiní obviňují.

Žij důstojně, mlčenlivě, zůstaň sám sebou a snaž se o své vnitřní zdokonalení.

Joanna de Angelis, Šťastný život.

Za všech okolností bud’ sám sebou

Za všech okolností buď sám sebou.
Nepředstírej být lepším než jsi, ba ani se nepodceňuj abys nevypadal hůř než jsi ve skutečnosti.
Toužíš-li po lepší pozisi, snaž se jí dosáhnout.
Objevíš-li svou nedokolanost, usiluj o jeji nápravu.
Klame každý, kdo ukazuje ctnosti, které nemá, stejně jako ten, kdo je ukrývá nebo popírá.
Hodnověrnost je forma k dosažení důstojnosti.
Vzestup je pomalý pro všechny.
Kdo dnes vítězí, ten již dávno započal boj.
Kdo zápasí nyní, dosáhne vítězství později.
Nenech se odradit tím, že jsi duchem ve zkouškách.
Dnešní přátelé měli již příležitost projít cestu, kterou sledují nyní tvé kroky

Joanna de Angelis, Šťastný život.