O nás

Skupina Allan Kardec – Praha byla vytvořena v roce 2011 se záměrem studovat a šířit spiritismus v Praze. Naši činnost podporuje Mezinárodní spiritistická Rada.

Jsme malá studijní skupina (=nezabývající se medijní činností) zabývající se studiem spiritistické literatury řešící jak otázkami morálky, tak projevy našich nesmrtelných duší.

Cílem našich studií je lépe pochopit vztahy mezi hmotným a spirituálním světem – porozumět tak naši roli v tomto světě a s těmito znalostmi se pokusit o to stát se lepšími lidmi.

Příležitostně organizujeme přednášky a semináře na různá témata.

Jestli se zajímáte o naše aktivity, napište nám.

Náš kontakt: allan.kardec@seznam.cz
Náš FB: https://www.facebook.com/skupallankardec

Zkratka PB:
Pavel Beran – musím se zde omluvit za kvalitu všech mých překladů, protože nejsem překladatel a nemám pro to nijak převratné schopnosti. (Proto vždy uveřejňuji i originál) Snažím se však alespoň v omezené míře poskytnout čtenáři neovládajícmuí angličtinu/portugalštinu poskytnout doposud jinde nepřeloženou literatury. Snad mi proto chyby, odpustíte.