O nás

Skupina Allan Kardec – Praha byla vytvořena v roce 2011 se záměrem studovat a šířit spiritismus v Praze.

Od roku 2013 je naše činnost v Praze pozastavena, protože jsme se všichni rozprchli po světě.

Byli jsme malá studijní skupina (=nezabývající se medijní činností) zabývající se studiem spiritistické literatury řešící jak otázkami morálky, tak projevy našich nesmrtelných duší. Cílem našich studií bylo (a přesto, že skupina v podstatě neexistuje, stále je) lépe pochopit vztahy mezi hmotným a spirituálním světem – porozumět tak naši roli v tomto světě a s těmito znalostmi se pokusit o to stát se lepšími lidmi.

V současné době je naše aktivita omezena na poskytování odpovědí na otázky ohledně spiritismu a spiritistického hnutí v nejlepší míře, kterou jsme schopni poskytnout. Máte-li teda jakoukoliv otákzu můžete ji zaslat na jeden z našich kontaktů a my se ji v rámci našich možností pokusíme zodpovědět.

Náš kontakt: skupinaallankardec@gmail.com

Náš FB: https://www.facebook.com/skupallankardec

Zkratka PB:
Pavel Beran – musím se zde omluvit za kvalitu všech mých překladů, protože nejsem překladatel a nemám pro to nijak převratné schopnosti. (Proto vždy uveřejňuji i originál) Snažím se však alespoň v omezené míře poskytnout čtenáři neovládajícmuí angličtinu/portugalštinu poskytnout doposud jinde nepřeloženou literatury. Snad mi proto chyby odpustíte.