Skuteční hrdinové

Velikost člověka může být měřena dle jeho schopností sloužit svému bližnímu v pokoře a s láskou.
Lidé velkého těla vzbuzují pozornost a vytváří stín, avšak lidé velkých duší, ať už jsou kdekoliv, stanou se neuhasitelným světlem, značí cesty k osvobození.
Skuteční hrdinové zapomenou na sebe sama, žijí ve starosti pomáhat jiným, aniž by se zabývali propagací vlastních činů.
Staň se jedním z nich, v tichosti svých činů a velký ve své nepatrnosti.

Týden 48:
Divaldo Pereira Franco/Joanna de Ângelis, Štastný život, Zpráva CLXVII

Laskavým chováním k lepší společnosti

Můžeš vykonat více dobra ve prospěch lidstva, když se k tomu rozhodneš.

Podej ruku někomu, kdo klesl, řekni zdvořilé slovo jinému, usměj se na osamělého člověka, dej mu znamení bratrství, daruj květinu příteli, rozvesel truchlícího, laskavě obejmi nešťastného.

To jsou mince lásky, které mají větší cenu než bankovní poklady, jsou-li rozdány ve správný okamžik a s laskavostí.

Nikdo neodmítá přítele, ani neopovrhne pomocným gestem.

Měj tu čest a staň se stavitelem lepšího světa a šťastnější společnosti.

Joanna de Angelis, Šťastný život.

Niterní boj

U člověka, který se rozhodne pro šlechetný život, nastává stálý niterní boj.

Na jeho mentálním poli  vypuknou ustavičné střety  jakoby dvou zběsilých armád.

Obvyklí válečníci – egoismus, pýcha, násilí a ctižádost se snaží zvítězit nad novými bojovníky, kterými jsou láska k bližnímu, pokora, mírumilovnost, odříkání.

Člověk se cítí rozpolcen a stísněn.

Na tomto drsném území však září světlo vyšší inspirace, která mu osvítí duši a pobízí ho, aby vytrval u svých  vznešených předsevzetí.

Investuj své ušlechtilé úsilí do životního boje a nevzdávej se.

Každý den odporu představuje jedno vítězství, až do okamžiku naprosté slávy.

Joanna de Angelis, Šťastný život.

Láska je posilou života

Láska je posilou života.

Když se soustřeďuje na nízké zájmy sexu a primitivních vášní, stává se vězením a přestává být ušlechtilým citem, který zdůstojní – osvobozuje.

Přezkoumej své city z hlediska náklonnosti a sleduj, zda tě zneklidňují nebo uklidňují. Dle jejich hodnoty poznáš, zda miluješ, nebo pouze žádáš.

Skutečná láska zvítězí nad sobectvím a projeví se vlídně k milovanému.

Miluj tedy, aniž bys zotročil toho, komu se oddáváš či zotročil sebe sama.

Joanna de Angelis, Šťastný život.

Neúnavně miluj

Neúnavně miluj.

Je možné, že odpověď lásky nepřijde ihned.

Možná tě překvapí i reakce, které vyvolává. Je dokonce možné, že tě odradí.

Stane se, že lidé nezvyklí na čisté city, reagují mechanismy sebeobrany.

Avšak když vytrváš, podaří se ti dokázat, že takové neomezené city existují a proměníš tak ty, které miluješ a získáš za odměnu požehnání, kterým oplývá jen láska.

Proto tedy miluj.

Joanna de Angelis, Šťastný život.