About Pavel

| Add my circles on Google+ :

Myšlenka 35. týdne

Vždy pomáhej

Je vždy jednoduché zpozorovat a identifikovat zlo. Nicméně, co od nás Kristus očekává je objev a kultivování dobroty, aby mohla být glorifikována Božská Láska.

Týden 35: Francisco Candido Xavier/Andre Luiz, Christian Agenda, 12

***

Always help

It is always easy to observe and identify evil. However, what Christ expects from us is the discovery and cultivation of goodness, so that Divine Love may be glorified.

Myšlenka 34. týdne

Výdobytky

Běžný člověk vidí, slyší a žije tak, jak se mu líbí.
Pozoruje a hodnotí události měrou osobních zájmů.
Dělá vše pro svůj stálý požitek, vychutnává jen z největšího získaného podílu.
Jeho nálada ovládaná egoistickými vášněmi je proměnlivá.
Jeho víra vychází z předpokladu, že získá věčný život a úmyslně používá metody, na kterých si založil existenci.
Uvědomělý člověk chápe účel, pro který byl stvořen Bohem, vidí, slyší a žije podle norem Zákonů, které řídí život.
Skýtá prostředky k uskutečnění fenoménů – přirozených projevů svého jednání, shodného s božímy plány.
Je vyrovnaný, protože ví, že se mu přihodí pouze to, co je pro něj nejlepší a z toho čerpá ponaučená, které mu napomáhá v jakékoliv situaci.
Věří a miluje bez obav, protože jeho život je užitečný.
Běžný člověk žije opojený nebo zmatený, toužící nebo zklamaný.
Uvědomělý člověk žije v míru.
Pilát z pozive své moci si umyl ruce nad osudem spravedlivého.
Ježíš na vrcholu své čisté pravdt se podřídil bez jakékoliv výhrady. Vzpřímil se na kříži jako jasný symbol spojení s Bohem a naprostého vítězství nad životem.

Týden 34: Divaldo Franco/Joanna de Ângelis Chvíle rozjímání, 5 

Myšlenka 30. týdne

Užitečná připomenutí

Nežádejte neustále o duchovní vedení. Máte-li již dva týdny hodné Křestěnských myšlenek, pak chápete dost, abyste vědeli, co máte dělat.

Týden 30: Francisco Candido Xavier/Andre Luiz, Christian Agenda, 18

***

USEFUL REMINDERS

Do not continually ask for spiritual guidance. If you already have tuppence worth of Christian concepts, then you understand enough to know what to do.

Myšlenka 27. týdne

Lidé s dobrými úmysly jsou překvapeni vedouce mnoho společníků ve školách spiritismu směrem, který není konzistentní s postuláty Doktrýny, kterou se snaží hlásit.

Nakládajíce s obdivuhodnými koncepty Spiritismu, sklouzávají ke vzpurným pomluvám, k nepotřebným žalobám, k bezduchým pomluvám vedoucí ke vzniku frakcí, které jedna se druhou soupeří, mající stejné Jádro, kde se setkávají.
Takové chování naznačuje neznalost obsahu dokrýny, stále nepochopené. přestože se tito přátelé napájejí z velkorysého a bohatého zdroje kodifikace…

Týden 27: Divaldo Franco/Joanna de Ângelis Momentos de Coragem 10

***

Pessoas bem intencionadas estranham a conduta de muitos companheiros nas escolas de educação espírita, a qual não condiz com os postulados da Doutrina que eles se empenham por esposar.

Arrimados aos conceitos admiráveis do Espiritismo, eles derrapam, não obstante, na maledicência contumaz, na acusação gratuita, na calúnia insensata, dando margem ao surgimento de facções que competem, umas contra as outras, no mesmo Núcleo onde se reúnem.
Tal comportamento sugere ignorância do conteúdo doutrinário, ainda não penetrado, embora esses amigos se abeberem da fonte generosa e rica da Codificação…

Záznamy přednášek

Na stránce unitířů je možné si poslechnout některé do češtiny překládané spiritistické přednášky:

http://www.unitari.net/media/audio/spirit.html

Jsou tyto přednášky:

08.06.12 Praha – Prof. Dr.  Divaldo Franco – Zdraví jako výsledek naší vůle a niterní proměny.

24.09.12 Brno – Dr. Cesar Perri – Determinismus aneb možnost svobodného rozhodování

26.09.12 Bratislava – Dr. Cesar Perri – Determinismus aneb možnost svobodného rozhodování

03.06.12 Brno – Dr. Claudio a Dr. Iris Sinoti – Existenciální konflikty

27.05.13 Praha – Prof. Dr. Divaldo Franco – Deprese a psychické poruchy

28.05.13 Bratislava – Prof. Dr. Divaldo Franco – Příchod nové éry

23.10.13 Praha – Dr. Delcio Iandoli a Dr. Roberto Lúcio  – Léčba v psychiatrické spiritistické nemocnici André Luis v Belo Horizonte Brazílie.

Myšlenka 26. týdne

Největší almužna

Ve studiu dobročinnosti, nezapomínejte, že největší almužnou je to, co peníze nemohou poskytnout. Je to vlastní srdce, které se rozlije,vyzařující lásku zahrnutím slunce života.

Týden 26: Francisco Candido Xavier/Emmanuel, Ceifa de Luz, 30

***

A esmola maior

No estudo da caridade, não olvides a esmola maior que o dinheiro não consegue realizar. Ele é o próprio coração a derramar-se, irradiando o amor por sol envolvente da vida.