Výdobytky

Běžný člověk vidí, slyší a žije tak, jak se mu líbí.
Pozoruje a hodnotí události měrou osobních zájmů.
Dělá vše pro svůj stálý požitek, vychutnává jen z největšího získaného podílu.
Jeho nálada ovládaná egoistickými vášněmi je proměnlivá.
Jeho víra vychází z předpokladu, že získá věčný život a úmyslně používá metody, na kterých si založil existenci.
Uvědomělý člověk chápe účel, pro který byl stvořen Bohem, vidí, slyší a žije podle norem Zákonů, které řídí život.
Skýtá prostředky k uskutečnění fenoménů – přirozených projevů svého jednání, shodného s božímy plány.
Je vyrovnaný, protože ví, že se mu přihodí pouze to, co je pro něj nejlepší a z toho čerpá ponaučená, které mu napomáhá v jakékoliv situaci.
Věří a miluje bez obav, protože jeho život je užitečný.
Běžný člověk žije opojený nebo zmatený, toužící nebo zklamaný.
Uvědomělý člověk žije v míru.
Pilát z pozive své moci si umyl ruce nad osudem spravedlivého.
Ježíš na vrcholu své čisté pravdt se podřídil bez jakékoliv výhrady. Vzpřímil se na kříži jako jasný symbol spojení s Bohem a naprostého vítězství nad životem.

Týden 34: Divaldo Franco/Joanna de Ângelis Chvíle rozjímání, 5 

Comments are closed