SEMINÁŘ – MEDICÍNA VĚDA A SPIRITUALITA

Nové horizonty v medicíně a ve vědě

  • HUMANIZACE PORODU A REINKARNAČNÍ PROCES, Gynekolog Dr. Med. Paulo Novaes
  • DŮKAZY NESMRTELNOTI, Gastroenterolog Prof. Dr. Med. Marcelo Cury

PRAHA: ČSVTS, Novotného lávka 5 / sál č. 418, Praha 1
22.10.2018 / 18:00 – 20:00hod.
BRNO: Hotel Slávia / salónek Slavěna, Solniční 17, Brno – střed
23.10.2018/ 18.00 – 20:00hod.

PŘEDNÁŠKY BUDOU TLUMOČENY/ PRODEJ KNIH
Vstupné: Kč 100 na úhradu nákladů spojených s organizací přednášek

Pořadatelé: Verein für spiritistische Studien Allan Kardec Wien / www.spiritismus.at;
Skupina Allan Kardec Praha / www. kardec.cz; Studijní skupina spiritismu Allan Kardec Brno
AME Brazil; AME International; Obec Unitářů Brno / www.unitaria.cz/brno

 

Share this post, let the world know:
Posted in Aktuality | Tagged

Comments are closed