Místo, kde se nalézáš, to, co vlastníš a znalosti, které jsi získal – to vše jsou základní hodnoty, kterými disponuješ ve prospěch svého duchovního růstu.

Boží moudrost umístí učně na místě co nejbohatším na zkušenosti, nezbytné pro jeho růst.

Pokud se nalézáš v dobrých podmínkách, můžeš číst ty nejkrásnější texty o moudrosti v otevřené knize života.

Nezvládneš-li situaci, ve které se nacházíš, jen stěží dosáhneš dalšího stupně duchovního růstu.

Neutíkej před lekcemi, které ti zadá evoluce, tyto představují těžkosti, omezení a bolest.

Kamkoliv se přesuneš, tvůj osud tě bude následovat, je to ten, který jsi si naprogramoval svými dřívějšími reinkarnacemi.

Čeho nedosáhneš nyní, později když tě opustí entuziasmus nového, již nedokážeš.

Bůh tě miluje na kterémkoliv místě a ví co je pro tebe to nejlepší.

Ani přijetí toho, co nazýváš neštěstím, ani jásot nad tím co nazýváš vítězstvím, by na tebe nemělo mít vliv.

Život má svou přirozenou dynamičnost, rytmus, který bys měl aplikovat do svých tužeb, událostí a plánů.

Proto jednej vždy formou, která ti poskytne nejvyšší možný mír a pozitivní zážitky.

“Kámen, který se valí se nepokryje mechem,” praví jedno lidové přísloví. Stejným způsobem tě vnitřní nevyrovnanost žene k neustálým změnám a nedovolí ti zaměřit se na cokoliv a o to méně na hlubokou seberealizaci.

Dopřej si čas sadby, vzklíčení, růstu, květu a plodu.

Bezdůvodně nespěchej.

Práce vštěpování ušlechtilých návyků je vnitřní záležitostí.

Znalosti se získávají pozvolna.

Naplnění láskou je pomalé.

Všechny alternativní nabídky světa jsou pomíjivé.

Kristovy nabídky jsou věčné.

Pomalým krokem můžeš spojit to, co zanecháš smrtí těla.

Vytrváš-li v dobývání harmonie, docílíš tak stavu, který ti nikdo nemůže odejmout.

Joanna de Ângelis/Divaldo Franco,  z knihy „Chvíle rozjímání“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *