Niterní boj

U člověka, který se rozhodne pro šlechetný život, nastává stálý niterní boj.

Na jeho mentálním poli  vypuknou ustavičné střety  jakoby dvou zběsilých armád.

Obvyklí válečníci – egoismus, pýcha, násilí a ctižádost se snaží zvítězit nad novými bojovníky, kterými jsou láska k bližnímu, pokora, mírumilovnost, odříkání.

Člověk se cítí rozpolcen a stísněn.

Na tomto drsném území však září světlo vyšší inspirace, která mu osvítí duši a pobízí ho, aby vytrval u svých  vznešených předsevzetí.

Investuj své ušlechtilé úsilí do životního boje a nevzdávej se.

Každý den odporu představuje jedno vítězství, až do okamžiku naprosté slávy.

Joanna de Angelis, Šťastný život.