Různý morální stav, vlastnosti a intelektuální schopnosti jsou důkazem toho, že duše žily již dříve. Kdyby byly stvořeny ve stejné době jako jejich současná těla, pak by se zdálo, že Bůh mohl stvořit některé dokonalejší než jiné, což by bylo v rozporu s jeho spravedlností, dobrotou a milosrdenstvím. Proč by potom byli primitivní a civilizovaní, dobří a zlí, inteligentní a hloupí lidé? Toto je všechno přijatelně vysvětlitelné, jestliže akceptujeme, že někteří z nás žijí déle než jiní a že získali více zkušeností a že mnozí šli kratší cestou, tj. cestou dobra, atd.

Kdyby by byla současná existence pouze jediná a kdyby samotné určení budoucnosti duší pro celou věčnost vyplývalo pouze z tohoto  jediného   života,   pak jaký by byl osud dětí, které zemřely v dětství, zejména v raném? Protože ony nekonaly ani dobro ani zlo, nezaslouží si ani odměnu ani trest. V souladu s Kristovým výrokem, že každý z nás je odměněn nebo potrestán v souladu se svým konáním, pak dětem by nemělo být přisouzeno ani dokonalé štěstí andělů, ani by neměly být z toho vyňaty. Jsme nuceni říci, že v jiné inkarnaci budou schopny dělat, co nemohly dělat ve své krátké pozemské existenci.

Share this post, let the world know:
Posted in Moudrosti | Tagged

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *