Dobrodinní: Řešení

Tváří tvář povinnosti, vzpomeň si na dobročinnost, posluž a předej dál.
Tváří tvář smutku, vzpomeň si na dobročinnost, pomož a předej dál.
Tváří tvář utrpení, vzpomeň si na dobročinnost, utěš a předej dál.
Tváří tvář stínu, vzpomeň si na dobročinnost, poskytni útěchu a předej dál.
Tváří tvář rozrušení, vzpomeň si na dobročinnost, pouč a předej dál.
Tváří tvář nevědomosti, vzpomeň si na dobročinnost, nauč a předej dál.
Tváří tvář zranění, vzpomeň si na dobročinnost, odpusť a předej dál.
Tváří tvář ráně, vzpomeň si na dobročinnost, toleruj a předej dál.
Tváří tvář pokušení, vzpomeň si na dobročinnost, pomodli se a předej dál.
Tváří tvář překážce, vzpomeň si na dobročinnost, doufej a předej dál.
Tváří tvář odmítnutí, vzpomeň si na dobročinnost, měj víru a předej dál.
Tváří tvář skleslosti(odrazování), vzpomeň si na dobročinnost, pomož a předej dál.
Tváří tvář obtížím, vzpomeň si na dobročinnost, požehnej a předej dál.
Tváří tvář nerovnováze, vzpomeň si na dobročinnost, naprav a předej dál.
Tváří tvář smutku, vzpomeň si na dobročinnost, utěš a předej dál.
Tváří tvář všemu zlu, vzpomeň si na dobročinnost, udělej vše v tvých silách a jdi kupředu.
“Každý den má dost své vlastní práce” říká nám moudrost Evangelia.
Každý člověk, na vestě k dokonalosti, následují požehnanou cestu zkušenosti.
Všechny zkušenosti jsou zkouškou. Každá zkouška předpokládá problém. Dobrodinní je řešení.

Fabiano de Cristo

Francisco Candido Xavier a Waldo Vieira, The World of the Spirit.
(Překlad PB)

***

CHARITY: SOLUTION

In the face of duty, think of charity, serve and pass on.
In the face of grief, think of charity, help and pass on.
In the face of affliction, think of charity, console and pass on.
In the face of shadow, think of charity, console and pass on.
In the face of perturbation, think of charity, enlighten and pass on.
In the face of ignorance, think of charity, teach and pass on.
In the face of injury, think of charity, forgive and pass on.
In the face of blow, think of charity, tolerance and pass on.
In the face of temptation, think of charity, pray and pass on.
In the face of an obstacle, think of charity, hope and pass on.
In the face of refusal, think of charity, have faith and pass on.
In the face of discouragement, think of charity, help and pass on.
In the face of struggle, think of charity, bless and pass on.
In the face of imbalance, think of charity, remedy and pass on.
In the face of sadness, think of charity, comfort and pass on.
In the face of all evil, think of charity, do all good to the extent of your ability and go
forward.
“Let the work of each day be sufficient thereunto,” the wisdom of the Gospel tells us.
Every man, on the road to perfection, follows the blessed path of experience.
All experience is a test. Every test presupposes a problem. Charity is the solution.

Fabiano de Cristo

Francisco Candido Xavier and Waldo Vieira, The World of the Spirit.