Všeobecná platnost poučování Duchů

Pokud by spiritistická nauka (doktrína) byla  čistě lidským pojmem, pak by měla pouze znaky toho, kdo ji sestavil. Avšak nikdo na Zemi si nemůže osobovat právo, že pouze on má pravdu. Kdyby se Duchové, kteří ji zvěstovali, zjevovali pouze jednomu člověku, nic by nezaručovalo její původ. Věřilo by se pouze slovu člověka, který by prohlásil, že ji od nich obdržel. Pokud by takový člověk získal důvěru, mohl by sice také přesvědčit ve svém okolí stoupence a vytvořit nějakou skupinu, sektu,  nemohl by však  shromáždit  pro svou ideu celý svět.

Bůh si přál, aby toto nové zjevení přišlo k lidem cestou rychlejší a hodnověrnější. Proto pověřil Duchy, aby je roznesli od jednoho pólu k druhému, aby se zjevovali všude, aby každý měl to privilegium naslouchat jejich slovům. Jeden člověk může být oklamán, může klamat i sám sebe. Avšak to se nemůže stát, jestliže milióny vidí a slyší totéž. To je zárukou pro každého a pro všechny. Ostatně je možné zneškodnit jednoho člověka, či ničit a pálit knihy, ale je nemožné spálit Duchy. I kdyby byly zničeny knihy, pramen nauky by přece zůstal nevyčerpatelný, protože se nenachází na  této Zemi, ale prýští  všude a každý z něj může čerpat. I kdyby scházeli lidé k jeho šíření, zůstanou vždy Duchové, kteří mohou zasáhnout  každého, zatímco žádný člověk nikdy nedosáhne jich.

A skutečně, Duchové sami propagují tuto nauku prostřednictvím nesčetných médií, která podněcují na všech místech zeměkoule. Pokud by Duchové měli jen jednoho tlumočníka, pak by Spiritismus byl sotva  známý. Tento tlumočník, byť by patřil k jakékoliv třídě, by se stal posléze předmětem zášti mnoha osob; a také jiné národy by jej nepřijaly. Avšak Duchové, projevující se u všech národů, u všech církví a stran, jsou přijímání všemi. Spiritismus  nemá národnost, stojí nad všemi kulty, není vnucován žádnou společenskou třídou. Každý může získat poučení od svých příbuzných a přátel ze záhrobí. Je nutno, aby se tak dělo, aby Spiritismus mohl volat všechny lidi k bratrství. Kdyby se nepohyboval na neutrálním poli, místo pokoje a uklidňování by živil hádky.

Tato všeobecnost učení Duchů činí Spiritismus silným a je příčinou jeho rychlého rozšíření. Zatím, co by hlas jedince, podporovaného třeba tiskem, potřeboval staletí, aby se dostal ke všem lidem – tisíce hlasů, které jsou slyšet všude na Zemi a které hlásají stejné zásady, získávají přízeň lidu vzdělaného i prostého. Žádná nauka, která se doposud objevila na Zemi, nepožívala této převahy. Je-li tedy Spiritismus pravdou, nebojí se zlé vůle lidí, ani morálních bouří, ani hmotných zvratů zeměkoule, protože žádná z těchto záležitostí se nedotkne Duchů.

Allan Kardec

Share this post, let the world know:
Posted in Moudrosti | Tagged

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *