Křesťanský spiritismus kombinuje teorii s důkazy. Budoucnost dokazuje přes nesporná fakta přítomnosti. Mluví jasně, bez dvojsmyslností, které Kristus řekl v podobenstvích, aby se lidé dopátrali pravdy pomocí svých rozumových schopností. Vysvětlil neznámé pravdy a rovněž ty, které se špatné vysvětlo­valy. Objevil existenci neviditelna nebo duchovního světa a seznámil člověka s tajemstvími budoucího života. Přišel jako protiklad materialismu, který stojí v opozici Boží moci. V neposlední řadě přichází upravit vztah mezi člověkem a morálními zákony stanovenými Ježíšem Kristem. Mojžíš připravil základy, Kristus zaséval a spiritismus přichází sklízet.

Spiritismus není ani tak „nové“ světlo, ale je intenzivnější, více účinný, poněvadž pomáhá vysvětlovat účel lidského života v komplexnější podobě a to díky těm, kteří žili dříve. Když se zjistí, co všechno bylo zatemněno, resp. skryto, je konec špatným vysvětlením a chápáním, což je cesta k jednotě všech lidí, v je­dinou víru, která přesvědčuje, že je pouze jeden Bůh a jeho zákon pro všechny lidi. Takováto doba byla předpovězena Kristem a jeho proroky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *