Poznej sám sebe.
Jsou lidé, kteří proestují svět ve snaze se nalést.
*
Pečuj o své fyzické tělo.
Jakákoliv neukázněnost může přinést práci kopáčům hrobů.
*
Posvěcuj svoji řeč.
Mezi zvířaty na Zemi je člověk jediný natolik bez omezením, aby mohl mluvit.
*
Přemáhej zlozvyky.
Pokud nebudeš ovládat své zvyky, zvyky nakonec ovládnou tebe.
*
Pomáhej v dobrém.
Snaha o zachování si majetku vyvolává také vředt a vrásky.
*
Zapomeň zlo.
Před osudovostí smrti je tu osudovost života.
*
Ukaž porumění pomocí.
Křesťan žije takovým způspbem, že si nikdo nepřeje jeho nepřítomnost.
*
Nestěžuj si.
Pán Všehomíra vymezuje zákony, ale nemá požadavky.

André Luiz

Francisco Candido Xavier a Waldo Vieira, The World of the Spirit
(Překlad Pavel Beran)

***

Know yourself.
There are people who travel the whole world over in search of themself.
*
Take care of your physical body.
Any indiscipline may furnish work for the grave-diggers.
*
Sanctify your speach.
Among the animals of the Earth, man alone is free enough from restraint to speak.
*
Conquer vice.
If you do not dominate habit, habit will ultimately dominate you.
*
Help in the good.
The struggle for the conservation of possession also produces ulcers and wrinkles.
*
Forget evil.
Before fatality of death, there is the fatality of life.
*
Show understanding by helping.
The Christian lives in such a way that nobody desires his absence.
*
Do not complain.
The Lord of the Universe outlines laws, but do not make demands.

André Luiz

Francisco Candido Xavier and Waldo Vieira, The World of the Spirit

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *