Běžný člověk se uspokojí s fyziologickými jevy a požitky, které vyčerpávají cit bez jakéhokoli emočního přínosu.
Všechny jeho plány a naděje jsou zaměřeny na zisky, které mu slibují blízké cíle požitků a smyslnosti.
Požitek z jídla a smyslnosti; požitek ze spánku a smyslnost v ambici; požitek z pohodlí a smyslnost v myšlení.
Jeho intelekt se obrací v prospěchářství a cítění k požitku.
Růst, po kterém touží jde horizontálně tj. povrchně, nalézá překážky k vzestupu, k vertikalizaci života.

*

Člověk, který v sobě vzbudí zájem o osvobozující pokusy, povstane ze zajetí smyslů a “okřídlí” se.
Poznání se mu stane buzolou, která udává směr, zatímco cítění ho pobízí při překonávání překážek.
Radost se usídlí v hlubinných oblastech bytosti, neustálým nabýváním zkušenosti, odříkáváním, ztotožňování se s pravými hodnotami, na úkor vnitřního neklidu, vyvěrajícího z neukojených tužeb.
Usměrňuje své chování a vede myšlenky, bez fyzických či mentálních prázdnot, coby konfliktů, jež sužují a rozrušují srdce.
Člověku patří triumfy nad vlastními limity.

*

Běžný člověk, vidí, slyší a žije tak, jak se mu líbí.
Pozoruje a hodnotí události měrou osobních zájmů.
Dělá vše pro svůj stálý požitek, vychutnává jen z největšího získaného podílu.
Jeho nadvláda ovládána egoistickými vášněmi jen proměnlivá.
Jeho víra vychází z předpokladu, že získá věčný život a úmyslně používá metody, na kterých založil existenci.
Uvědomělý člověk chápe účel, pro který byl stvořen Bohem, vidí, slyší a žije podle norem Zákonů, které řídí život.
Skýtá prostředky k uskutečnění fenoménů – přirozených projevů svého jednání, shodného s božími plány.
Je vyrovnaný, protože ví, že se mu přihodí pouze to, co je pro něho nejlepší a z toho čerpá ponaučení, které mu napomáhá v jakékoliv situaci.
Věří a miluje bez obav, protože jeho život je užitečný.
Běžný člověk žije opojený nebo zmatený, toužící nebo zklamaný.
Uvědomělý člověk žije v míru.
Pilát z pozice své moci si umyl ruce nad osudem Spravedlivého.
Ježíš na vrcholu své čisté pravdy se podřídil bez jakékoliv výhrady. Vzpřímil se na kříži jako jasný symbol spojení s Bohem a naprostého vítězství nad životem.

Týden 1:
Divaldo Pereira Franco/Joanna de Ângelis, Chvíle rozjímání, Zpráva 5

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *